Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "Phụ nữ Việt Nam"

2 năm trước

Gần 2.000 hội viên hội phụ nữ tham gia hội thảo bồi dưỡng kỹ năng mềm do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam tổ chức

Hội thảo bồi dưỡng ‘Kỹ năng mềm giao tiếp – Quản lý kinh tế gia đình – Sống vui khỏe’ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức vừa triển khai thành công vào ngày 27/4.

2 năm trước

Gần 2.000 hội viên hội phụ nữ tham gia hội thảo bồi dưỡng kỹ năng mềm do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Nestlé Việt Nam tổ chức

Hội thảo bồi dưỡng ‘Kỹ năng mềm giao tiếp – Quản lý kinh tế gia đình – Sống vui khỏe’ do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công ty Nestlé Việt Nam phối hợp tổ chức vừa triển khai thành công vào ngày 27/4.

3 tháng trước

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Chăm lo đời sống chị em phụ nữ dịp Tết Nguyên đán

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia vào quá trình hình thành và thực hiện các chính sách và pháp luật liên quan đến phụ nữ, đảm bảo quyền lợi và bình đẳng cho phụ nữ trong các lĩnh vực như lao động, giáo dục, sức khỏe và gia đình. Đặc biệt, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên phụ nữ dịp Tết Nguyên đán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, chúng tôi có cuộc chia sẻ với bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

3 tháng trước

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam: Chăm lo đời sống chị em phụ nữ dịp Tết Nguyên đán

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPN) đóng vai trò quan trọng trong việc tham gia vào quá trình hình thành và thực hiện các chính sách và pháp luật liên quan đến phụ nữ, đảm bảo quyền lợi và bình đẳng cho phụ nữ trong các lĩnh vực như lao động, giáo dục, sức khỏe và gia đình. Đặc biệt, chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần hội viên phụ nữ dịp Tết Nguyên đán là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Hội. Nhân dịp Tết Giáp Thìn, chúng tôi có cuộc chia sẻ với bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

khoảng 1 năm trước

Xây dựng vị thế Phụ nữ thời đại mới

Phụ nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của đất nước, dân tộc. Trong thế kỷ 20 cùng với cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn của các cuộc chiến tranh giành độc lập tự do, hòa bình cho đất nước, dân tộc, phụ nữ đã được Bác Hồ và nhân dân tặng muôn vàn lời ngợi ca, khen tặng “ Trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà; giặc đến nhà đàn bà cũng đánh; đội quân tóc dài; o du kích nhỏ gương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu…”.

khoảng 1 năm trước

Xây dựng vị thế Phụ nữ thời đại mới

Phụ nữ Việt Nam luôn là niềm tự hào của đất nước, dân tộc. Trong thế kỷ 20 cùng với cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn của các cuộc chiến tranh giành độc lập tự do, hòa bình cho đất nước, dân tộc, phụ nữ đã được Bác Hồ và nhân dân tặng muôn vàn lời ngợi ca, khen tặng “ Trung hậu đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà; giặc đến nhà đàn bà cũng đánh; đội quân tóc dài; o du kích nhỏ gương cao súng, thằng Mỹ lênh khênh bước cúi đầu…”.