Sự kiện hot
Tag
6 kết quả

Tin tức về "PVChem"

khoảng 1 tháng trước

PVChem ước tổng doanh thu năm 2022 đạt 2.820 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch

So với kế hoạch cả năm, doanh nghiệp đã vượt 18% mục tiêu doanh thu và đạt 100% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

khoảng 1 tháng trước

PVChem ước tổng doanh thu năm 2022 đạt 2.820 tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch

So với kế hoạch cả năm, doanh nghiệp đã vượt 18% mục tiêu doanh thu và đạt 100% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

2 tháng trước

PVChem (PVC) rót vốn thành lập Công ty Hóa chất Dầu khí

PVChem sẽ góp 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Trụ sở Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2022.

2 tháng trước

PVChem (PVC) rót vốn thành lập Công ty Hóa chất Dầu khí

PVChem sẽ góp 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Trụ sở Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2022.

khoảng 1 tháng trước

PVChem chuẩn bị phát hành 50 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

khoảng 1 tháng trước

PVChem chuẩn bị phát hành 50 triệu cổ phiếu nhằm tăng vốn lên 1.000 tỷ đồng

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022 - 2023 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.