Sự kiện hot
10 tháng trước

PVChem (PVC) rót vốn thành lập Công ty Hóa chất Dầu khí

PVChem sẽ góp 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Trụ sở Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2022.

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (PVChem, mã chứng khoán PVC - sàn HNX) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về phương án thành lập Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS).

Được biết, Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Dầu khí (PVChem-CS) sẽ hoạt động trong lĩnh vực bán buôn hóa chất công nghiệp (không tồn trữ hóa chất tại trụ sở); kinh doanh các hóa chất, hóa phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa, chế biến dầu khí,…; bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; vận tải hàng hóa bằng đường bộ,...

PVChem sẽ góp 125 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ sở hữu 100% tại PVChem-CS. Trụ sở Công ty đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Quyết định có hiệu lực từ ngày 18/11/2022.

Về tình hình kinh doanh tại PVChem, trong quý III/2022 ghi nhận doanh thu thuần đạt 665 tỷ đồng - giảm 10% so với quý 3/2021; tỷ lệ tăng giá vốn bán hàng chậm hơn cùng kỳ - đạt 602 tỷ đồng giúp công ty thu về gần 61 tỷ lãi thuần - tăng 29% YoY; biên lãi gộp quý này đạt gần 9,2%.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính của PVC giảm mạnh từ mức hơn 9 tỷ YoY về còn 3,7 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng mạnh từ ngưỡng gần 340 triệu trong quý 3 năm ngoái lên gần 15,1 tỷ đồng Phần tăng đến từ chi phí ngoài lãi vay).

Trong khi chi phí quản lý doanh nghiệp đi ngang tại mức 33,1 tỷ đồng thì chi phí bán hàng đã giảm tới 45% về còn gần 11 tỷ.

Khấu trừ các khoản thuế phí, PVC báo lãi sau thuế đạt 3,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ lãi 6 tỷ - giảm lần lượt 40% so với quý 3/2021 và 48% so với quý 2.

Lũy kế 9 tháng năm 2022, công ty thu về 1.983 tỷ đồng doanh thu trong khi cùng kỳ chỉ ghi nhận mức 1.700 tỷ; lợi nhuận sau thuế đạt 10,6 tỷ đồng - giảm 24% so với quý 3 năm ngoái.

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của PVC ghi nhận mức xấp xỉ 2.000 tỷ đồng (90% là tài sản ngắn hạn) trong đó lượng tiền mặt - tương đương tiền và khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt 375 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn tăng lên mức 1.100 tỷ trong đó công ty phải trích lập dự phòng hơn 40 tỷ đồng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi.

Bên cạnh đó, PVC cũng có hơn 67 tỷ đồng trích lập dự phòng giảm giá đối với 390 tỷ đồng hàng tồn kho.

Nợ phải trả của công ty đến ngày 30/9 tăng 170 tỷ so với đầu năm lên mức 1.180 tỷ trong đó 564 tỷ đồng là nợ vay tài chính. Vốn chủ sở hữu của công ty ở mức 817 tỷ đồng trong đó phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 18,8 tỷ.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: