Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "quản lí Cơ quan Thanh tra"

3 năm trước

NHNN điều động, bổ nhiệm cùng lúc 5 lãnh đạo, quản lí Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

5 cá nhân được bổ nhiệm chức vụ mới tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN, các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 15/4.

3 năm trước

NHNN điều động, bổ nhiệm cùng lúc 5 lãnh đạo, quản lí Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng

5 cá nhân được bổ nhiệm chức vụ mới tại Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - NHNN, các quyết định bổ nhiệm đều có hiệu lực từ ngày 15/4.