Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Samsung Display"

3 tháng trước

4 nhà máy tại Việt Nam mang về doanh thu hơn 70 tỷ USD cho Samsung trong năm 2022

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 với tổng doanh thu 234 tỷ USD và lợi nhuận 43 tỷ USD. So với năm trước, doanh thu Samsung tăng trưởng 8,3% và lợi nhuận tăng trưởng 39,5%.

3 tháng trước

4 nhà máy tại Việt Nam mang về doanh thu hơn 70 tỷ USD cho Samsung trong năm 2022

Tập đoàn Samsung Electronics của Hàn Quốc vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 với tổng doanh thu 234 tỷ USD và lợi nhuận 43 tỷ USD. So với năm trước, doanh thu Samsung tăng trưởng 8,3% và lợi nhuận tăng trưởng 39,5%.