Sự kiện hot
Tag
12 kết quả

Tin tức về "Tập đoàn Thiên Long"

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Thiên Long đặt kế hoạch lãi 280 tỷ trong năm 2022, dự chi cổ tức 30%

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, TLG dự chi cổ tức 30%, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, thù lao và chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát 10 tỷ đồng/năm.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Thiên Long đặt kế hoạch lãi 280 tỷ trong năm 2022, dự chi cổ tức 30%

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, TLG dự chi cổ tức 30%, trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% lợi nhuận sau thuế, thù lao và chi phí của HĐQT và Ban kiểm soát 10 tỷ đồng/năm.

khoảng 1 năm trước

Thiên Long (TLG) dự án gần 117 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, mở rộng nhà máy quy mô 8.000m2

Như vậy, với hơn 77,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 116,7 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

khoảng 1 năm trước

Thiên Long (TLG) dự án gần 117 tỷ đồng tạm ứng cổ tức, mở rộng nhà máy quy mô 8.000m2

Như vậy, với hơn 77,79 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ chi xấp xỉ 116,7 tỷ đồng để trả cổ tức đợt này cho cổ đông.

khoảng 1 năm trước

Thiên Long (TLG): Tham vọng với nhóm sản phẩm mới

Theo KIS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) đặt mục tiêu doanh thu 10 nghìn tỷ đồng/năm vào năm 2027F, bằng cách phát triển thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tập trung vào các sản phẩm mới sáng tạo hơn

khoảng 1 năm trước

Thiên Long (TLG): Tham vọng với nhóm sản phẩm mới

Theo KIS, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) đặt mục tiêu doanh thu 10 nghìn tỷ đồng/năm vào năm 2027F, bằng cách phát triển thị trường trong nước, tăng cường xuất khẩu, mở rộng lĩnh vực kinh doanh và tập trung vào các sản phẩm mới sáng tạo hơn

3 năm trước

TLG: Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10%

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này gần 77,8 tỷ đồng.Ngày đăng ký cuối cùng vào 3/1/2021 và thời gian chi trả dự kiến 27/1/2021.

3 năm trước

TLG: Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 với tỷ lệ 10%

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi trong đợt này gần 77,8 tỷ đồng.Ngày đăng ký cuối cùng vào 3/1/2021 và thời gian chi trả dự kiến 27/1/2021.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Thiên Long (TLG) dự chi gần 40 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến thanh toán trong đợt này là gần 39 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 20/1/2022.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Thiên Long (TLG) dự chi gần 40 tỷ tạm ứng cổ tức đợt 2/2021

Với gần 77,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền dự kiến thanh toán trong đợt này là gần 39 tỷ đồng. Thời gian thanh toán vào ngày 20/1/2022.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Thiên Long báo lãi 396 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2022

Biên lãi gộp ở mức 44,1% và biên lãi thuần đạt 15,7%, trong khi cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 41,4% và 9,8%. Kết quả, đơn vị này đã thu về 396 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 137% so với 8 tháng năm 2021. Như vậy công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu vượt 41,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Thiên Long báo lãi 396 tỷ đồng trong 8 tháng năm 2022

Biên lãi gộp ở mức 44,1% và biên lãi thuần đạt 15,7%, trong khi cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 41,4% và 9,8%. Kết quả, đơn vị này đã thu về 396 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 137% so với 8 tháng năm 2021. Như vậy công ty đã hoàn thành 77% kế hoạch doanh thu vượt 41,4% chỉ tiêu lợi nhuận năm.