Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "thất nghiệp tại mỹ"

3 năm trước

Số người xin trợ cấp thất nghiệp ở Mỹ tăng lên 36,5 triệu người

Số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 ở Mỹ đã lên tới 36,5 triệu người, trong đó riêng tuần trước ghi nhận thêm gần 3 triệu đơn mới.