Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "thuê đất"

2 năm trước

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Trường hợp người thuê đất đang được giảm tiền thuê đất theo quy định thì mức giảm 30% tiền thuê đất được tính trên số tiền thuê đất phải nộp sau khi đã được giảm...

khoảng 1 năm trước

6 trường hợp giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng

Nghị định số 49/2022/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP.

4 năm trước

Thuê đất làm dự án rồi đem thế chấp và 'sang tay'

Trong suốt gần 2 thập kỷ, khu đất hơn 20,8ha gần như không phát huy được giá trị gì nhiều ngoài việc để cỏ mọc, bị đem thế chấp rồi sang tay.

3 năm trước

D2D phát triển dự án cùng Sonadezi Châu Đức

D2D thuê một phần lô đất số 41 với tổng diện tích 13,1 ha thuộc khu công nghiệp Châu Đức, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Thời gian thuê đất từ ngày ký hợp đồng thuê lại đến tháng 10/2058.