Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "tỉ trọng tiền gửi"

khoảng 1 năm trước

Hơn 72% tiền gửi tại Techcombank là từ khách hàng cá nhân

Khách hàng cá nhân là phân khúc trọng tâm của Techcombank trong nhiều năm qua. Nhóm khách hàng này đã mang lại hơn 72% tiền gửi và chiếm 46% tỉ trọng dư nợ cho vay của ngân hàng.

khoảng 1 năm trước

Techcombank vươn lên dẫn đầu về tỉ lệ CASA 9 tháng đầu năm

Trong khi tỉ trọng tiền gửi không kì hạn tại nhiều ngân hàng sụt giảm trong 9 tháng đầu năm thì Techcombank lại tạo dấu ấn với mức tăng trưởng hơn 23% về số dư, đưa tỉ lệ CASA của ngân hàng lên trên 37%.