Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "Ticcoland"

khoảng 1 năm trước

Xây dựng Tiền Giang (THG) rót tiền tăng vốn tại Ticcoland

Ticcoland thành lập ngày 3/12/2020, địa chỉ tại số 46-48, đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Nghĩa. Đơn vị đang hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

khoảng 1 năm trước

Xây dựng Tiền Giang (THG) rót tiền tăng vốn tại Ticcoland

Ticcoland thành lập ngày 3/12/2020, địa chỉ tại số 46-48, đường Nguyễn Công Bình, xã Trung An, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang và người đại diện pháp luật là Nguyễn Thanh Nghĩa. Đơn vị đang hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.