Sự kiện hot
Tag
2 kết quả

Tin tức về "TPHCM giãn cách xã hội"

5 tháng trước

TP.HCM chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân gặp khó khăn

TP.HCM rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ tiền trọ, lương thực, thực phẩm. Các gói an sinh xã hội sẽ triển khai trong tháng 8 và tháng 9.

5 tháng trước

TP.HCM chỉ đạo khẩn trương hỗ trợ tiền trọ, lương thực cho người dân gặp khó khăn

TP.HCM rà soát các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn để hỗ trợ tiền trọ, lương thực, thực phẩm. Các gói an sinh xã hội sẽ triển khai trong tháng 8 và tháng 9.