Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "triển khai nhiệm vụ"

4 tháng trước

Thành phố Hồ Chí Minh đẩy mạnh chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

UBND TP Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch tổ chức năm 2023 với chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội”.