Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng"

2 năm trước

Quảng Trị trao quyết định chủ trương đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng trị giá 2,3 tỷ USD

Ngày 7/10, UBND Tỉnh Quảng Trị/Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị đã trao Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị - Giai đoạn I (1.500 MW) cho Tổ hợp các nhà đầu tư, bao gồm: Tập đoàn T&T Group, Công ty Cổ phần Năng lượng Hanwha (HANWHA), Tổng Công ty điện lực Nam Hàn Quốc (KOSPO) và Tổng Công ty khí Hàn Quốc (KOGAS). Tổng vốn đầu tư giai đoạn I dự án lên tới gần 54.000 tỷ đồng (hơn 2,3 tỷ USD).

6 tháng trước

Quảng Trị: Tập trung khai thác tiềm năng ở biển Hải Lăng

Với nhiều lợi thế, tiềm năng của biển thời gian vừa qua tỉnh Quảng Trị đang tập trung khai thác những lợi thế của biển Hải Lăng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, phấn đấu xây dựng Hải Lăng thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

6 tháng trước

Quảng Trị: Tập trung khai thác tiềm năng ở biển Hải Lăng

Với nhiều lợi thế, tiềm năng của biển thời gian vừa qua tỉnh Quảng Trị đang tập trung khai thác những lợi thế của biển Hải Lăng tạo việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, phấn đấu xây dựng Hải Lăng thành vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.