Sự kiện hot
Tag
3 kết quả

Tin tức về "Văn kiện Đại hội XIII của Đảng"

12 tháng trước

Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: Ý Đảng, lòng dân

“Trong mọi công việc của Đảng và Nhà nước phải luôn quán triệt sâu sắc quan điểm "dân là gốc"; thật sự tin tưởng, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, kiên trì thực hiện phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng"”, đó là nội dung được nhấn mạnh trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, cũng là nội dung được nói đến nhiều trong dịp kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng.

10 tháng trước

Hội thi giảng viên giỏi cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hội thi có 48 thí sinh tham gia thi tại 18 chuyên ngành lý luận chính trị thuộc 6 tiểu ban, với hai hình thức: giáo án và bài giảng trên lớp.

10 tháng trước

Hội thi giảng viên giỏi cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Hội thi có 48 thí sinh tham gia thi tại 18 chuyên ngành lý luận chính trị thuộc 6 tiểu ban, với hai hình thức: giáo án và bài giảng trên lớp.