Sự kiện hot
Tag
4 kết quả

Tin tức về "Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc"

6 tháng trước

Những “bông hồng vàng” khoa học gắn bó cả cuộc đời nghiên cứu về giống cây chè mới

Cả cuộc đời cống hiến với việc nghiên cứu giống cây chè mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè thuộc Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Viện NOMAFSI ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Say mê nghiên cứu các loại cây trồng gắn bó với đời sống miền quê nên bà con nông dân thường gọi là những “nhà khoa học chè” của nông dân.

6 tháng trước

Những “bông hồng vàng” khoa học gắn bó cả cuộc đời nghiên cứu về giống cây chè mới

Cả cuộc đời cống hiến với việc nghiên cứu giống cây chè mới tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chè thuộc Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc - Viện NOMAFSI ở xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ. Say mê nghiên cứu các loại cây trồng gắn bó với đời sống miền quê nên bà con nông dân thường gọi là những “nhà khoa học chè” của nông dân.

6 tháng trước

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè: Nơi sản sinh ra những giống cây chè mới mang lại giá trị kinh tế cao

Việc nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp. Để hiểu rõ về việc nghiên cứu cây chè giống chất lượng cao, phóng viên đã có buổi trao đổi với TS. Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.

6 tháng trước

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè: Nơi sản sinh ra những giống cây chè mới mang lại giá trị kinh tế cao

Việc nghiên cứu, chọn tạo các giống cây trồng, vật nuôi có vai trò quan trọng trong việc nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế trong quá trình sản xuất, góp phần phát triển nông nghiệp. Để hiểu rõ về việc nghiên cứu cây chè giống chất lượng cao, phóng viên đã có buổi trao đổi với TS. Nguyễn Ngọc Bình - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chè thuộc Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc.