Sự kiện hot
Tag
8 kết quả

Tin tức về "VIETBUILD"

3 tháng trước

Khai mạc Triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2024 lần thứ nhất

Ngày 20/3, Triển lãm Quốc tế Vietbuild Hà Nội 2024 lần thứ nhất với chủ đề Xây dựng - Vật liệu xây dựng - Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất đã chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia từ ngày 20/3 - 24/3/2024 tại TP. Hà Nội.

khoảng 1 năm trước

Khai mạc Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2022 lần thứ ba

Sáng ngày 23/11, Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2022 lần thứ 3 với chủ đề “Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Kiến trúc - Xây dựng & Vật liệu xây dựng" đã chính thức được khai mạc.

2 năm trước

Chính thức khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2022

Sáng ngày 23 tháng 3, Triển lãm Quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2022 (Xây dựng – Vật liệu xây dựng, Bất động sản và trang trí nội ngoại thất) lần thứ nhất với chủ đề Xây dựng - Vật liệu xây dựng – Bất động sản & Trang trí nội ngoại thất được diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia tại Hà Nội từ ngày 23/3/2022 đến ngày 27/3/2022. Triển lãm do Trung tâm Thông tin - Bộ Xây dựng và Công ty Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng VIETBUILD phối hợp thực hiện.

khoảng 1 năm trước

Khai mạc triển lãm VIETBUILD Hà Nội 2023 lần thứ nhất

Sáng 15/3, triển lãm quốc tế Vietbuild Hà Nội 2023 lần thứ 1 đã chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng Quốc gia.

9 tháng trước

Khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2023 lần thứ 2: Hơn 1.000 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp

Sáng 20/9, được sự chỉ đạo bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội. Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2023 thứ 2 với chủ đề Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng và Vật liệu xây dựng được diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng quốc gia từ ngày 20-24/9.

9 tháng trước

Khai mạc Triển lãm quốc tế VIETBUILD Hà Nội 2023 lần thứ 2: Hơn 1.000 gian hàng của gần 400 doanh nghiệp

Sáng 20/9, được sự chỉ đạo bảo trợ của Bộ Xây dựng và UBND Thành phố Hà Nội. Triển lãm Quốc tế Vietbuild 2023 thứ 2 với chủ đề Bất động sản - Trang trí nội ngoại thất - Xây dựng và Vật liệu xây dựng được diễn ra tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch và Xây dựng quốc gia từ ngày 20-24/9.

2 tuần trước

Vietbuild Industry 2024: Quy tụ thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng

Được sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Triển lãm Quốc tế VIETBUILD INDUSTRY 2024 với chủ đề Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất đã chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia từ ngày 29/5 đến ngày 01/6/2024.

2 tuần trước

Vietbuild Industry 2024: Quy tụ thương hiệu hàng đầu ngành xây dựng

Được sự chỉ đạo, bảo trợ của Bộ Xây dựng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Triển lãm Quốc tế VIETBUILD INDUSTRY 2024 với chủ đề Máy móc thiết bị - Hàng công nghiệp - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất đã chính thức khai mạc tại Cung Triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch & Xây dựng Quốc gia từ ngày 29/5 đến ngày 01/6/2024.