Sự kiện hot
Tag
1 kết quả

Tin tức về "Vietcombank chuẩn bị họp cổ đông"

3 năm trước

Vietcombank chuẩn bị họp cổ đông bàn chuyện tăng vốn

Tại đại hội, cổ đông Vietcombank sẽ xem xét và thông qua báo cáo, phương án trích lập quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2022.