Sự kiện hot
3 năm trước

Vietcombank chuẩn bị họp cổ đông bàn chuyện tăng vốn

Tại đại hội, cổ đông Vietcombank sẽ xem xét và thông qua báo cáo, phương án trích lập quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2022.

Một điểm giao dịch của Vietcombank. (Ảnh: Vietcombank)  

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) mới đây đã công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc phê duyệt công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2021.

Theo đó, tại đại hội, cổ đông Vietcombank sẽ xem xét và thông qua báo cáo Hội đồng quản trị (HĐQT) về hoạt động năm 2020 và định hướng năm 2021; Báo cáo của Ban Điều hành về hoạt động kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021; mức thù lao cho các thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS) năm 2021.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng sẽ trình cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 và phương án tăng vốn điều lệ giai đoạn 2021 - 2022.

Vietcombank sẽ chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự đại hội vào ngày 19/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/3.

Cuộc họp dự kiến diễn ra vào ngày 23/4/2021 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Năm 2020, Vietcombank ghi nhận lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt 23.045 tỷ đồng, giảm 0,3% so với năm 2019.

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt gần 1,33 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 14,3% với 839.788 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 11,2% đạt hơn 1,03 triệu tỷ đồng.

Đến cuối năm 2020, tổng nợ xấu nội bảng của Vietcombank ở mức 5.230 tỷ đồng, giảm 9,9%. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng giảm từ 0,79% xuống 0,62%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt hơn 370%, mức cao nhất trong hệ thống.

Quốc Thụy

Theo Kinh tế & Tiêu dùng

Từ khóa: