Sự kiện hot
Tag
10 kết quả

Tin tức về "xuất nhập khẩu hàng hóa"

3 năm trước

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt trên 316 tỷ USD

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 6/2021 ước tính đạt 54 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 316,73 tỷ USD, tăng 32,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 157,63 tỷ USD, tăng 28,4%; nhập khẩu đạt 159,1 tỷ USD, tăng 36,1%. Cán cân thương mại 6 tháng đầu năm 2021 ước tính nhập siêu 1,47 tỷ USD.

khoảng 1 năm trước

Xuất siêu cả nước đạt gần 10 tỷ USD trong 10 tháng

10 tháng năm 2022, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 616,24 tỷ USD, tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu tăng 15,9%; nhập khẩu tăng 12,2%. Cán cân thương mại hàng hóa 10 tháng năm 2022 ước tính xuất siêu 9,4 tỷ USD.

10 tháng trước

Xuất siêu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 15,23 tỷ USD

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,76 tỷ USD, giảm 1,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,92 tỷ USD, tăng 1,7%.

10 tháng trước

Xuất siêu của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm đạt 15,23 tỷ USD

Báo cáo của Tổng cục Thống kê cho thấy, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 7 ước đạt 29,68 tỷ USD, tăng 0,8% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 7,76 tỷ USD, giảm 1,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 21,92 tỷ USD, tăng 1,7%.

khoảng 1 năm trước

Bình Định: Triển khai đầu tư Khu liên hợp gang thép với tổng vốn đầu tư 53.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp Gang thép Long Sơn ở thị xã Hoài Nhơn, với tổng vốn 53.500 tỷ đồng.

3 tháng trước

Việt Nam xuất siêu đạt 5,1 tỷ USD trong gần 2 tháng đầu năm 2024

Số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/2/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 82,56 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng thời gian năm 2023.

3 tháng trước

Việt Nam xuất siêu đạt 5,1 tỷ USD trong gần 2 tháng đầu năm 2024

Số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan cho thấy, lũy kế từ ngày 1/1 đến hết ngày 14/2/2024, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 82,56 tỷ USD, tăng 17,1% so với cùng thời gian năm 2023.

8 tháng trước

Lào Cai: Khôi phục hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa giao thương biên giới thông thoáng và khởi sắc

Theo Chi Cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có nhiều khởi sắc, hoạt động xuất nhập khẩu được khôi phục toàn diện nhưng lưu lượng hàng hóa vẫn còn thấp so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19.

8 tháng trước

Lào Cai: Khôi phục hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa giao thương biên giới thông thoáng và khởi sắc

Theo Chi Cục Hải quan cửa khẩu Lào Cai, xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Lào Cai trong 9 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có nhiều khởi sắc, hoạt động xuất nhập khẩu được khôi phục toàn diện nhưng lưu lượng hàng hóa vẫn còn thấp so với thời điểm trước khi có dịch COVID-19.

khoảng 1 năm trước

Hàng hóa xuất nhập khẩu của Việt Nam cán mốc 700 tỉ đô

Tổng cục Hải quan cho biết một cột mốc mới về tổng trị giá xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ được ghi nhận vào ngày 15/12 là 700 tỷ USD (tính đến ngày 14/12, trị giá xuất nhập khẩu là 698,5 tỷ USD).