Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Bình Định: Triển khai đầu tư Khu liên hợp gang thép với tổng vốn đầu tư 53.500 tỷ đồng

UBND tỉnh Bình Định vừa chấp thuận chủ trương đầu tư Khu liên hợp Gang thép Long Sơn ở thị xã Hoài Nhơn, với tổng vốn 53.500 tỷ đồng.

Bình Định muốn đầu tư tổ hợp gang thép và cảng biển gần 57.000 tỉ đồng -  Tạp chí Kinh tế Sài Gòn

Cụ thể, Khu liên hợp Gang thép Long Sơn được xây dựng trên diện tích 468ha, tổng vốn đầu tư khoảng 53.500 tỷ đồng, chia thành 03 giai đoạn đầu tư, công suất 5,4 triệu tấn/năm bao gồm các sản phẩm thép chế tạo chất lượng, thép xây dựng, thép cuộn.

Ngoài việc đầu tư Khu liên hợp Gang thép, Công ty Cổ phần Gang thép Long Sơn Phù Mỹ cũng đang nghiên cứu đầu tư Khu bến cảng Hoài Nhơn trên tổng diện tích khoảng 496,9ha mặt đất và mặt biển. Cảng Hoài Nhơn được nghiên cứu quy hoạch là cảng chuyên dùng phục vụ cho sản xuất của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn và hướng đến cảng tổng hợp trong tương lai. Tổng vốn đầu tư khoảng 10.000 tỷ đồng.

Cảng Hoài Nhơn hình thành sẽ góp phần đáp ứng nhu cầu vận chuyển nguyên vật liệu và sản phẩm của Khu liên hợp Gang thép Long Sơn, đảm bảo tiến độ xuất nhập khẩu hàng hóa.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan của tỉnh sớm xây dựng chính sách đặc biệt ưu đãi đối với các hộ dân bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng, nhất là tạo điều kiện về lao động, việc làm và các chính sách an sinh xã hội khác liên quan.

Đồng thời UBND tỉnh cũng yêu cầu dự án không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh thái trên đất liền, trên biển; không làm ảnh hưởng đến an sinh xã hội và đời sống nhân dân. Thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về đánh giá tác động môi trường. Chuyển mục đích sử dụng đất rừng. Có biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường, đầu tư các hạng mục công trình xử lý chất thải đồng bộ, bố trí phân khu hợp lý để không gây ô nhiễm môi trường xung quanh.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: