Sự kiện hot
3 tháng trước

Tân Cảng Long Bình chia cổ tức 15% bằng tiền mặt

Với hơn 24,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 36,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Long Bình (mã chứng khoán ILB - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán kể từ ngày 5/7.

Với hơn 24,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 36,8 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Năm 2020, tổng doanh thu doanh nghiêp đạt 437,8 tỷ đồng, tăng 112% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kế hoạch năm 7,5%. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 61 tỷ đồng, tăng 105,5% và vượt 4,2% kế hoạch năm.

Tính đến thời điểm ngày 31/12, tổng tài sản doanh nghiệp đạt 1.396,9 tỷ đồng, giảm gần 4% so với đầu năm. Nợ phải trả còn 1.003,2 tỷ đồng, trong đó 70% là nợ dài hạn. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn 57,6 tỷ đồng.

Trong quí 1/2021, tổng doanh thu của ICD đạt 123,3 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 18,3 tỷ đồng, tăng 8,9%, trong đó lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ đạt 16,5 tỷ đồng.

Năm 2021, xác định cạnh tranh ngành logistics sẽ rất cao, song ICD cũng sẽ được hưởng lợi từ việc các ICD Hồ Chí Minh đã khai thác hết công suất và sẽ di dời ra ngoại thành Hồ Chí Minh trong tương lai, đề án thu phí hạ tầng cảng biển Hồ Chí Minh được áp dụng, áp lực giảm chi phí logistics của doanh nghiệp xuất nhập khẩu Đồng Nai sẽ tìm đến các cơ sở cung cấp dịch vụ có lợi nhất cho doanh nghiệp.

Do đó, Công ty lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu tổng doanh thu đạt hơn 484,55 tỷ đồng, tăng gần 11% so với thực hiện năm 2020; tổng lợi nhuận sau thuế đạt 65,2 tỷ đồng, tăng 13,2%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: