Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Tân Cảng (TCL) trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra dự tính hơn 150 tỷ đồng.  Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/7 và thời gian thanh toán dự kiến là 10/8.

Công ty Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng (HoSE: TCL) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Theo đó, doanh nghiệp đưa ra phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% (1 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng).

Với hơn 30 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền chi ra dự tính hơn 150 tỷ đồng.  Ngày đăng ký cuối cùng vào 16/7 và thời gian thanh toán dự kiến là 10/8.

Năm ngoái, công ty xếp dỡ container và khai thác cảng, depot ghi nhận doanh thu đạt gần 1.090 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019. Trong đó doanh thu khai thác depot tăng 28% lên 626 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng cao nhất trong cơ cấu doanh thu. Giá vốn hàng bán cũng tăng khoảng 15%, ở mức 913 tỷ đồn, theo đó lợi nhuận sau thuế đi ngang đạt 100 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, cổ đông thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 50%, thấp hơn mức 70% của năm 2019.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021,tỷ lệ cổ tức dự kiến giảm mạnh so với các năm trước, đạt mức 22%. Chỉ tiêu doanh thu 1.176 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 109,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 6% so với thực hiện năm ngoái.

Quý I, công ty có doanh thu thuần đạt 274,43 tỷ đồng, giảm 11,1% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 23,34% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế ở mức 21,93 tỷ đồng, tăng trưởng gần 14% và đạt hơn 20% chỉ tiêu cả năm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: