Sự kiện hot
3 tháng trước

Tập đoàn FPT lãi 4.500 tỷ đồng sau 10 tháng kinh doanh

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn, tương đương 20.047 tỷ đồng và 2.970 tỷ đồng.

Tập đoàn FPT (Mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 10 tháng đầu năm ghi nhận doanh thu thuần đạt 33.105 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 6.456 tỷ đồng, lần lượt tăng 24,4% và 24% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ đạt 4.550 tỷ đồng, tăng 30,7%.

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn, tương đương 20.047 tỷ đồng và 2.970 tỷ đồng.

Trong đó, mảng xuất khẩu phần mềm tiếp tục đà tăng trưởng với mức doanh thu 15.249 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 30%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 46%) và APAC (tăng 46,6%).

Thị trường Nhật Bản chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 26,4%, thúc đẩy bởi nhu cầu chi tiêu cho CNTT lớn tại thị trường này sau thời gian dài phong tỏa do dịch bệnh COVID-19. Khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt mức 18.266 tỷ đồng, tăng trưởng 40,5%.

Khối viễn thông đóng góp 34% vào tổng doanh thu 10 tháng đầu năm, tương đương 12.064 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Lợi nhuận trước thuế khối này đạt 2.353 tỷ đồng, tăng 18,4%.

Trong khi đó, mảng giáo dục, đầu tư và khác ghi nhận tăng trưởng doanh thu hơn 80% lên 2.994 tỷ đồng và chiếm 9% tổng doanh thu của tập đoàn. 10 tháng, mảng này lãi trước thuế 1.133 tỷ đồng, tăng hơn 32%.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: