Sự kiện hot
Tag
9 kết quả

Tin tức về "Tập đoàn FPT"

2 năm trước

Cổ phiếu FPT: Tăng trưởng giảm tốc do giá trị doanh thu backlog đã ký kết suy yếu trong nửa đầu năm 2020

Doanh thu Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) tăng 6%, đạt 7.553 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận sau thuế (LNST) đi ngang ở mức 929 tỷ đồng trong quý III/2020.

khoảng 1 năm trước

FPT: Lợi nhuận sau thuế tháng 11 tăng 17%

Doanh thu của FPT đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 21% lên 537 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 17% lên 361 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

FPT: Lợi nhuận sau thuế tháng 11 tăng 17%

Doanh thu của FPT đạt 2.706 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế tăng 21% lên 537 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ cũng tăng 17% lên 361 tỷ đồng.

8 tháng trước

FPT: Giữ vững đà tăng trưởng

Theo Chứng khoán KIS Việt Nam, năm 2022, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) cho biết, công nghệ sẽ vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, là mảng dẫn dắt đà tăng trưởng trong chiến lược 2022-2024.

8 tháng trước

FPT: Giữ vững đà tăng trưởng

Theo Chứng khoán KIS Việt Nam, năm 2022, CTCP FPT (FPT – sàn HOSE) cho biết, công nghệ sẽ vẫn là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, là mảng dẫn dắt đà tăng trưởng trong chiến lược 2022-2024.

3 tuần trước

Tập đoàn FPT lãi 4.500 tỷ đồng sau 10 tháng kinh doanh

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn, tương đương 20.047 tỷ đồng và 2.970 tỷ đồng.

3 tuần trước

Tập đoàn FPT lãi 4.500 tỷ đồng sau 10 tháng kinh doanh

Trong cơ cấu kinh doanh, khối công nghệ (bao gồm dịch vụ công nghệ thông tin trong nước và dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài) tiếp tục giữ vai trò chủ chốt, đóng góp 57% doanh thu và 46% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn, tương đương 20.047 tỷ đồng và 2.970 tỷ đồng.

khoảng 1 năm trước

FPT thành lập công ty dịch vụ tư vấn chuyển đổi số FPT Digital

Công ty FPT Digital là công ty thành viên thứ 9 của Tập đoàn FPT, được thành lập với mục đích hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số của FPT cho các khách hàng doanh nghiệp từ khâu tư vấn lộ trình đến triển khai, cung cấp các giải pháp số.

khoảng 1 năm trước

FPT thành lập công ty dịch vụ tư vấn chuyển đổi số FPT Digital

Công ty FPT Digital là công ty thành viên thứ 9 của Tập đoàn FPT, được thành lập với mục đích hoàn thiện hệ sinh thái dịch vụ chuyển đổi số của FPT cho các khách hàng doanh nghiệp từ khâu tư vấn lộ trình đến triển khai, cung cấp các giải pháp số.