Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi 366 tỷ đồng năm 2020

Lũy kế năm 2020, doanh thu tập đoàn giảm 10% xuống 7.506 tỷ đồng; lãi sau thuế tăng 10% lên 366 tỷ đồng. Doanh nghiệp vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng.

Tập đoàn Lộc Trời báo lãi 366 tỷ đồng năm 2020 - Ảnh 1

Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) công bố kết quả kinh doanh quí IV/2020.

Cụ thể, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu hợp nhất quý IV tăng 78% đạt 3.534 tỷ đồng. Giá vốn tăng 75%, thấp hơn mức tăng doanh thu. Nhờ vậy, lãi gộp đạt 711 tỷ đồng, tăng 86%. Biên lãi gộp tăng từ 19,2% lên 20,1%.

Chi phí tài chính tăng 42% lên 69%, chi phí bán hàng tăng 44% lên 257 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 85% lên 177 tỷ đồng. Đồng thời, hoạt động khác ghi nhận lỗ 47 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lãi 12 tỷ đồng.

Kết quả, Lộc Trời ghi nhận lãi sau thuế cổ đông công ty mẹ 164 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế năm 2020, doanh thu tập đoàn giảm 10% xuống 7.506 tỷ đồng, lãi sau thuế tăng 10% lên 366 tỷ đồng. Doanh nghiệp vượt nhẹ kế hoạch lợi nhuận sau thuế 360 tỷ đồng.

Tất cả nguồn thu của doanh nghiệp trong năm 2020 đều giảm. Doanh thu thuốc bảo vệ thực vật giảm từ 5.142 tỷ về 4.536 tỷ đồng, doanh thu lương thực giảm 250 tỷ xuống 2.126 tỷ đồng, doanh thu hạt giống giảm hơn 100 tỷ xuống 753 tỷ đồng, doanh thu bao bì giảm 33 tỷ xuống 145 tỷ đồng, riêng doanh thu xây dựng và khác tăng từ 140 tỷ lên 148 tỷ đồng.

Lợi nhuận doanh nghiệp tăng chủ yếu nhờ biên lợi nhuận gộp cải thiện và giảm chi phí bán hàng, trong đó giảm mạnh ở chi phí cho nhân viên, giao tế, tiếp khách, hội nghị.

Hà My
Theo KTDU 

Từ khóa: