Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tập đoàn Minh Phú (MPC) bơm vốn cho Công ty Ebisumo Logistics

MPC thông qua việc góp thêm 20 triệu yên (tương ứng 3,4 tỷ đồng) vào Công ty Ebisumo Logistics để nâng tổng đầu tư lên mức 60 triệu yên (~10,4 tỷ) từ nguồn lợi nhuận thu được

Tập đoàn Minh Phú (MPC) bơm vốn cho Công ty Ebisumo Logistics  - Ảnh 1

CTCP Tập đoàn Minh Phú (UPCoM: MPC) vừa công bố Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ vào hai công ty con.

Theo đó, MPC thông qua việc góp thêm 20 triệu yên (tương ứng 3,4 tỷ đồng) vào Công ty Ebisumo Logistics để nâng tổng đầu tư lên mức 60 triệu yên (~10,4 tỷ) từ nguồn lợi nhuận thu được. Ebisumo Logistics là công ty thành viên phụ trách hỗ trợ logistics và chăm sóc khách hàng tại thị trường Nhật Bản của MPC.

Đồng thời, MPC cũng phê duyệt tăng vốn Công ty TNHH Sản xuất giống Thủy sản Minh Phú từ 200 tỷ đồng lên thành 270 tỷ đồng từ nguồn vốn của công ty mẹ. Trong đó, MPC sở hữu 99,833% vốn, tương đương 269,55 tỷ đồng; còn lại 0,167% (tương đương 450 triệu đồng) do Tổng Giám đốc Lê Văn Quang sở hữu.

Quý IV/2022 với doanh thu thuần đạt 2.553,6 tỷ đồng, giảm 45,6% so với cùng kỳ năm 2021. Giá vốn bán hàng cũng giảm mạnh 54% xuống 1.978 tỷ đồng nên lợi nhuận gộp kỳ này tăng gần 60% lên 575,3 tỷ đồng.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 9 lần lên hơn 152 tỷ đồng, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng hơn 6 lần lên 154,3 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng 40,6% lên 252,7 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm hơn 62% xuống 42 tỷ đồng. Lãi trong công ty liên kết tăng 56% lên 23,4 tỷ đồng. Kết quả, quý IV/2022, Thủy sản Minh Phú báo lãi 264,7 tỷ đồng, gấp 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế cả năm 2022, MPC ghi nhận 16.425 tỷ đồng doanh thu và 838,7 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 21% và 27,3% so với năm 2021.

Tổng tài sản của MPC tính tới 31/12/2022 đạt 10.605,6 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn với 7.536,5 tỷ đồng; tiền và các khoản tương đương tiền tăng 71% lên hơn 838 tỷ đồng; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn giảm 82,3% xuống hơn 54 tỷ đồng; hàng tồn kho tăng 13% lên hơn 5.000 tỷ đồng; chi phí xây dụng cơ bản dở dang tăng 76% lên 988,2 tỷ đồng.

Nợ phải trả tăng 18,4% lên 4.814 tỷ đồng, phần lớn là nợ ngắn hạn. Vay nợ ngắn hạn tăng 16,4% lên 3.784 tỷ đồng, chiếm 78,6% nợ phải trả; xuất hiện khoản vay nợ dài hạn với 132,7 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tăng 5% lên 5.650 tỷ đồng.

Trong năm 2022, Thủy sản Minh Phú mua hàng của Công ty CP Thủy sản Minh Phú Hậu Giang số tiền hơn 1.909 tỷ đồng, ngược lại, MPC bán hàng cho công ty này số tiền hơn 2.055 tỷ đồng; MPC mua hàng Cty TNHH Chế biến Thủy sản Minh Quí gần 9 tỷ đồng; mua Cong ty TNHH Sản xuất giống TS Minh Phú gần 1,9 tỷ đồng...

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: