Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TDT: Dự kiến phát hành 13,95 triệu cổ phiếu để tăng vốn

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương ứng lượng vốn cần huy động hơn 139 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để đầu tư xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 2 (100 tỷ đồng) và còn lại bổ sung vốn lưu động (hơn 39 tỷ đồng).

TDT: Dự kiến phát hành 13,95 triệu cổ phiếu để tăng vốn - Ảnh 1

HĐQT Đầu tư và Phát triển TDT (HNX: TDT) vừa có nghị quyết đề xuất ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua phương án tăng vốn điều lệ và chuyển sàn niêm yết cổ phiếu TDT.

Giá phát hành là 10.000 đồng/cp, tương ứng lượng vốn cần huy động hơn 139 tỷ đồng. Số tiền này được dùng để đầu tư xây dựng nhà máy may TDT Đại Từ giai đoạn 2 (100 tỷ đồng) và còn lại bổ sung vốn lưu động (hơn 39 tỷ đồng).

Phương án tăng vốn 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được quyền mua 1 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng phát hành dự kiến 13,95 triệu cổ phiếu, qua đó tăng vốn điều lệ lên 279 tỷ đồng. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

TDT là doanh nghiệp có hoạt động chính là gia công may mặc. Tuy gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng TDT được kỳ vọng năm 2021 với nhiều cơ hội lớn mở ra.

Để chuẩn bị cho các vận hội mới này, TDT đã duy trì tốt hoạt động SXKD trong năm 2020 và mở rộng công suất, nâng cao công nghệ ở các nhà máy của mình. Trước tình thế cấp bách, Ban lãnh đạo đã ban hành Nghị quyết về việc giao khoán kế hoạch SXKD năm 2021 và đặt kế hoạch tăng vốn để mở rộng quy mô sản xuất. Các hoạt động liên quan đến niêm yết và minh bạch số liệu cũng được triển khai thông qua việc chuyển sàn niêm yết sang HOSE.

Ngày 26/12/2020 vừa qua, TDT ban hành Nghị quyết về việc giao khoán kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 cho Ban Tổng Giám đốc Công ty, kế hoạch doanh thu năm 2021 là 475,6 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 41,5 tỷ đồng (tương đương EPS ~ 3000). Con số này được cho là tham vọng khi so sánh với thực hiện năm 2019 cũng như với con số 9 tháng 2020 thực hiện. Cụ thể, trong năm 2019 doanh thu thực tế thực hiện của Công ty là 366,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 26,2 tỷ đồng, tức so với kế hoạch 2021, doanh thu tăng 23% và lợi nhuận sau thuế tăng 58% so với thực hiện 2019.

Dù gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 giống như các doanh nghiệp sản xuất toàn cầu nói chung cũng như các doanh nghiệp dệt may Việt Nam nói riêng, tuy nhiên, việc triển khai các kế hoạch kinh doanh, tăng quy mô vốn và minh bạch tài chính cho thấy sự thức thời của Ban Lãnh đạo TDT và quyết tâm chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ trong năm 2021.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: