Sự kiện hot
2 năm trước

Thaiholdings đầu tư cảng du lịch 30.000 tỷ đồng tại Phú Quốc

Mục tiêu của dự án này là xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Đồng thời, dự án sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc.

Công ty Cổ phần Thaiholdings (Mã CK - THD) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc đồng ý chủ trương đầu tư dự án cảng vũ trụ du lịch tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến của dự án là 30.000 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư từ vốn tự có của Thaigroup và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác. Thời gian thực hiện dự kiến trong giai đoạn 2022 - 2026.

Mục tiêu của dự án này là xây dựng phát triển Phú Quốc trở thành trung tâm dịch vụ, du lịch mang tầm quốc tế và đưa Việt Nam sánh ngang các cường quốc vũ trụ trên thế giới. Đồng thời, dự án sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh và tận dụng thế mạnh du lịch của Phú Quốc.

Trước đó, trong công văn gửi tỉnh Kiên Giang về việc xin nghiên cứu, khảo sát vị trí và đề xuất đầu tư dự án này, Thaigroup cho biết ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đã đạt được nhiều bước tiến và mở ra một loại hình du lịch chưa từng có trong lịch sử là du lịch vũ trụ. Một trong những điều kiện chính để phát triển du lịch vũ trụ là xây dựng cảng vũ trụ, là nơi để phóng hoặc nhận tàu vũ trụ.

Trong quý 3/2021, THD ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, ghi nhận gần 2.998 tỷ đồng.

Tuy vậy, giá vốn hàng bán cũng tăng mạnh, gấp hơn 4,5 lần lên gần 2.796 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ ở mức 147,4 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu tài chính của THD cũng tăng khá mạnh, từ hơn 7 tỷ đồng lên 40,86 tỷ đồng. Chi phí tài chính tăng từ 2,2 tỷ đồng lên gần 230 tỷ đồng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng từ 3,43 tỷ đồng lên 21,52 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng từ 0,43 tỷ đồng lên 2,58 tỷ đồng.

Lợi nhuận mỏng cùng với chi phí tăng cao đã "bào mòn" lãi quý III/2021 của THD khiến lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm 69,74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 60,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong Báo cáo tài chính quý III/2021, Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận khác tăng đột biến, từ 9,5 tỷ đồng lên hơn 180 tỷ đồng. Nguyên nhân được cho là do Thaiholdings trong quý đã chuyển nhượng quyền khai thác quặng Apatit.

Khoản lợi nhuận khác này khiến lợi nhuận trước thuế của THD đạt 110,6 tỷ đồng, tăng 57,78% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ ở mức 77,62 tỷ đồng, tăng trưởng 34,15%.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, Thaiholdings ghi nhận doanh thu đạt xấp xỉ 6.187 tỷ đồng, gấp 5,3 lần so với 9 tháng năm 2020. Lợi nhuận sau thuế đạt 474,87 tỷ đồng, gấp tới gần 7 lần so với cùng kỳ (hơn 71 tỷ đồng).

Tính đến cuối quý III/2021, tổng tài sản của THD là hơn 12.367 tỷ đồng, tăng 18,34% so với thời điểm đầu năm. 

Nợ phải trả của THD giảm 18,75% so với thời điểm đầu năm, xuống còn hơn 6.585 tỷ đồng. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn hơn 1.505 tỷ đồng; còn vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.950,5 tỷ đồng.

Trong năm nay, Thaiholdings có kế hoạch tăng vốn từ 3.500 tỷ đồng lên 6.800 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu, tuy nhiên tới nay chưa hoàn tất.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: