Sự kiện hot
4 tháng trước

Thanh Hóa có thêm 3 cụm công nghiệp tổng diện tích 170 ha

Ngành nghề hoạt động chính trong các CCN này gồm cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; may mặc, da giày; sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp, công nghiệp, điện tử, sản xuất các sản phẩm nhựa,...

UBND tỉnh Thanh Hóa vửa có quyết định điều chỉnh, bổ sung một số cụm công nghiệp tại các huyện Triệu Sơn, Thường Xuân và Như Thanh vào Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, tỉnh sẽ bổ sung 3 cụm công nghiệp gồm Đồng Thắng II, Khe Hạ và Hải Long - Xuân Khang. Tổng diện tích của 3 cụm công nghiệp là 170 ha.

Cụ thể, cụm công nghiệp Đồng Thắng II sẽ được đầu tư tại xã Đồng Thắng, huyện Triệu Sơn với diện tích khoảng 70 ha. Ngành nghề chính trong cụm công nghiệp là cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm, thủy sản; may mặc, da giày; sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, điện tử; chế biến thức ăn chăn nuôi...

Cụm công nghiệp Khe Hạ có quy mô 50 ha được quy hoạch tại thôn Sơn Minh, xã Luận Thành, huyện Thường Xuân. Ngành nghề chính của cụm công nghiệp gồm may mặc, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến nông sản, lâm sản, chế tác đã mỹ nghệ, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm; sản xuất các sản phẩm nhựa với điều kiện nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa và các ngành nghề khác có liên quan.

Cụm công nghiệp Hải Long - Xuân Khang sẽ được đầu tư tại xã Hải Long và xã Xuân Khang, huyện Như Thanh với diện tích 50 ha. Ngành nghề hoạt động trong cụm công nghiệp là chế biến thực phẩm, chế biến gỗ, lâm sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm, sản phẩm nhựa để dệt bao bì từ nguyên liệu sử dụng sản xuất là hạt nhựa và các ngành nghề khác có liên quan.

Ngành nghề hoạt động chính trong các CCN này gồm cơ khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chế biến nông, lâm, thủy sản, thực phẩm; may mặc, da giày; sản xuất máy móc, thiết bị nông nghiệp, công nghiệp, điện tử, sản xuất các sản phẩm nhựa,...

Trong quyết định lần này, tỉnh Thanh Hóa cũng đưa ra khỏi quy hoạch đối với CCN Khe Hạ quy mô 30 ha (xã Luận Thành, huyện Thường Xuân) và CCN Hải Long quy mô 20 ha (xã Hải Long, huyện Như Thanh).

Tỉnh Thanh Hóa giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn UBND các huyện Triệu Sơn, Thường Xuân và Như Thanh triển khai các thủ tục thành lập ba CCN bổ sung được nêu trên để triển khai công tác đầu tư xây dựng hạ tầng, thu hút đầu tư theo đúng quy định.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: