Sự kiện hot
3 năm trước

Thanh Hóa: Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch KĐT Yến Sơn

Diện tích lập quy hoạch khoảng 102 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 7.000 người, trong đó dân cư hiện trạng khoảng 400 người.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có quyết định về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Yến Sơn.

Được biết, khu đất lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính xã Yến Sơn và thị trấn Hà Trung. Ranh giới cụ thể như sau: Phía Bắc giáp đường tỉnh 508, núi Răng Hạc và khu dân cư hiện trạng; phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp (quy hoạch khu trung tâm hành chính - công cộng); phía Đông giáp đường tỉnh 508, núi Răng Hạc và khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp đất sản xuất nông nghiệp (quy hoạch đường giao thông). 

Theo UBND tỉnh Thanh Hóa, Khu đô thị mới Yến Sơn sẽ là khu đô thị mới phía Đông thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung với hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, được tính toán theo chỉ tiêu của đơn vị ở.

Diện tích lập quy hoạch khoảng 102 ha, quy mô dân số dự kiến khoảng 7.000 người, trong đó dân cư hiện trạng khoảng 400 người.

Dự án gồm các khu dân cư phát triển mới và hiện trạng cải tạo; các công trình hỗn hợp, thương mại - dịch vụ cấp đô thị; các công trình công cộng - cấp đơn vị ở và hệ thống công viên, cây xanh cảnh quan.

Nguồn vốn lập quy hoạch từ nguồn xã hội hóa và các nguồn huy động hợp pháp khác. Thời gian lập đồ án quy hoạch tối đa không quá 6 tháng từ ngày nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt.

UBND tỉnh Thanh Hóa giao UBND huyện Hà Trung tổ chức thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí khảo sát, lập quy hoạch và chi phí thực hiện các công việc có liên quan đảm bảo quy định của pháp luật hiện hành.

Huy Đức
Theo KTDU

Từ khóa: