Sự kiện hot
4 tháng trước

Thanh Hóa vừa phê duyệt nhiệm vụ, dự toán khảo sát Khu công nghiệp Tượng Lĩnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định phê duyệt nhiệm vụ, khảo sát dự toán lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống.

Thanh Hóa sắp có cụm công nghiệp Hợp Thắng rộng 70ha
Ảnh minh họa.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tượng Lĩnh thuộc địa giới hành chính các xã Trường Minh, Thăng Bình và Tượng Lĩnh, huyện Nông Cống, phía Bắc giáp Trung tâm hỗn hợp quy hoạch; phía Nam giáp đường tỉnh 525 và đất cây xanh quy hoạch; phía Đông giáp Quốc lộ 47B (đường Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu kinh tế Nghi Sơn) và cụm công nghiệp Tượng Lĩnh; phía Tây giáp đất cây xanh quy hoạch,

Diện tích lập quy hoạch 330 ha, diện tích thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2.000 phục vụ lập quy hoạch khoảng 422 ha.

Tổng kinh phí dự toán quy hoạch KCN Tượng Lĩnh Tổng (đã làm tròn): 2.488.380.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm tám mươi tám triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng), trong đó:

Chi phí lập nhiệm vụ: 108.900.000 đồng

Chi phí khảo sát đo vẽ lập bản đồ địa hình: 570.734.000 đồng

Chi phí lập quy hoạch: 1,688,549,220 đồng

Chi lựa chọn nhà thầu: 7.345.000 đồng

Chi phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án: 112.851.780 đồng

Nguồn vốn lập quy hoạch: từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH đầu tư khu công nghiệp Việt – Nhật theo Công văn số 8138/UBND-CN ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

Đây sẽ là khu công nghiệp đa ngành trong đó ưu tiên khai thác phát triển công nghiệp sạch, công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông lâm sản nên các chỉ tiêu sử dụng đất trong khu công nghiệp yêu cầu đảm bảo tuân thủ theo các quy định của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD và các quy định có liên quan.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành thực hiện theo các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD, các quy định khác có liên quan; phải làm rõ tính chất, chức năng, các yêu cầu riêng của khu vực lập quy hoạch

UBND tỉnh giao chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp, Chủ tịch UBND huyện Nông Cống và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: