Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Thêm một ngân hàng tăng trưởng tín dụng âm, tổng tài sản sụt giảm trong quý I

Trong khi nhiều ngân hàng công bố tăng trưởng tín dụng ở mức cao thì cũng không tránh khỏi có những trường hợp cho vay khách hàng sụt giảm trong quý đầu năm.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng quý I/2021 với lợi nhuận trước thuế tăng 10% đạt hơn 54 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, Saigonbank là một trong số ít ngân hàng ghi nhận tăng trưởng tín dụng âm và có tổng tài sản giảm trong quý đầu năm.

Tính đến 31/3/2021, tổng tài sản của Saigonbank giảm 6% còn 23.071 tỷ đồng, trong đó cho vay khách hàng giảm 3,4% còn 14.927 tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng giảm 1,7% với 18.508 tỷ đồng.

Mặc dù cho vay khách hàng giảm nhưng nợ xấu lại tăng 5,6% so với cuối năm trước, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,44% lên 1,58%.

Trong kỳ, ngân hàng cũng giảm hơn 5% chi phí cho nhân viên trong khi số lượng nhân viên chỉ giảm 5 người.

Một số chỉ tiêu tài chính của Saigonbank. (Nguồn: DB tổng hợp).  

Trong cơ cấu lợi nhuận, thu nhập lãi thuần, nguồn thu lớn nhất chiếm 85% tổng thu nhập của ngân hàng, ghi nhận giảm 5,9%. Lãi thuần kinh doanh ngoại hối của ngân hàng cũng giảm mạnh trong 3 tháng đầu năm mang về 6,8 tỷ đồng.

Ngược lại, lãi thuần từ dịch vụ tăng 6,2% mang về 6,8%, lãi thuần từ hoạt động khác tăng 16,3% đạt 9,7 tỷ đồng.

Mặc dù tổng thu nhập hoạt động sụt giảm nhưng nhờ cắt giảm mạnh chi phí hoạt động nên lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Saigonbank vẫn tăng trưởng gần 18% kéo theo lợi nhuận trước thuế vẫn tăng trưởng dương.

Kết quả kinh doanh quý I của Saigonbank. (Nguồn: DB tổng hợp).  

Diệp Bình

Theo Doanh Nghiệp Niêm Yết

Từ khóa: