Sự kiện hot
11 tháng trước

Thép Nam Kim chốt quyền chia cổ tức và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 20%

Doanh nghiệp sẽ phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phân phối 20%. Trong đó, doanh nghiệp phát hành 23,7 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 13%) và 12,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Vốn điều lệ tăng từ 1.820 tỷ đồng lên 2.184 tỷ đồng.

CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 36,4 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ phân phối 20%. Trong đó, doanh nghiệp phát hành 23,7 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 13%) và 12,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Vốn điều lệ tăng từ 1.820 tỷ đồng lên 2.184 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý 2 năm 2021, doanh thu thuần của Thép Nam Kim đạt 7.009 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty đạt hơn 1.306 tỷ đồng, gấp 12 lần quý II/2020. Biên lãi gộp tăng vọt từ mức 4,6% (quý II/2020) lên 18,6%.

Trong khi lợi nhuận gộp tăng 12 lần thì chí phí bán hàng chỉ tăng 5 lần. Chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng với tốc độ chậm hơn.  

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Nam Kim đạt tới 976,7 tỷ đồng, cao gấp gần 90 lần so với cùng kỳ năm ngoái (10,9 tỷ đồng).

Sau khi trừ thuế, Thép Nam Kim báo lãi quý II đạt hơn 847 tỷ đồng, cao gấp gần 50 lần so với fcùng kỳ năm 2020. Đây là mức lợi nhuận cao nhất (theo quý) mà công ty này từng đạt được kể từ khi niêm yết trên sàn chứng khoán. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 11.862 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp 2,5 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.342 tỷ đồng, tăng gấp 23 lần so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế bán niên đạt 1.166 tỷ đồng, gấp hơn 20 lần cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến 30/6/2021, lượng tiền và tương đương tiền mà công ty nắm giữ đạt hơn 821,5 tỷ đồng, cao gấp 3,7 lần so với đầu năm. Hàng tồn kho của cũng tăng lên mức gần 6.000 tỷ đồng, cao gấp 2,5 lần so với đầu kỳ.

Tổng tài sản của công ty tại thời điểm 30/6/2021 đạt hơn 14.080 tỷ đồng, tăng 81% so với thời điểm đầu năm. Trong đó tài sản ngắn hạn tăng gấp 2,4 lần lên hơn 10.851 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả cũng tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm lên hơn 9.509 tỷ đồng, chủ yếu tăng ở khoản phải trả người bán ngắn hạn (tăng hơn 3.398 tỷ đồng) và nợ vay ngắn hạn (tăng hơn 1.221 tỷ đồng).

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: