Sự kiện hot
4 tháng trước

Thép Nam Kim (NKG): Sản lượng thép bán ra trong tháng 9 đạt 62.454 tấn, tăng 11,9% so với tháng trước

Theo KIS, tổng sản lượng thép bán ra trong tháng 9 của Thép Nam Kim (NKG) đạt 62.454 tấn, tăng 11,9% so với tháng trước và giảm 39,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong báo cáo mới được cập nhật đối với Thép Nam Kim (NKG), Chứng khoán KIS Việt Nam (KIS) cho biết, sản lượng thép tôn chiếm 69,1% tổng sản lượng tiêu thụ tháng 9, đạt 43.159 tấn, giảm 55,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng cho biết, sản lượng xuất khẩu thép tôn (23.067 tấn) giảm 20% so với tháng trước và 71,9% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy nhu cầu trên toàn cầu yếu.

Sản lượng thép tôn trong nước đạt 20.092 tấn (tăng 40,1% so với tháng trước, tăng 36,8% so với cùng kỳ năm ngoái) và sản lượng ống thép đạt 19.295 tấn (tăng 52,5% so với tháng trước và tăng 227,4% so với cùng kỳ năm ngoái).

Cũng theo KIS, tổng sản lượng tiêu thụ 9 tháng năm 2022 đạt 692.514 tấn, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, sản lượng thép tôn giảm 16,3% xuống 567,473 tấn và sản lượng ống thép cũng tăng 4,4% so với cùng kỳ lên 125.041 tấn.

Tổng sản lượng xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2022 (chiếm 59,3% tổng lượng tiêu thụ: 410.876 tấn) giảm 20,5% so với cùng kỳ trong khi sản lượng tiêu thụ nội địa (281.638 tấn) tăng 0,4% so với cùng kỳ.

Nhật Minh

Theo KTĐU

Từ khóa: