Sự kiện hot
khoảng 1 tháng trước

Thương mại SMC (SMC) giảm vốn đầu tư tại SMC Đà Nẵng

Tính tới cuối năm 2021, SMC sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng, đơn vị có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, địa chỉ tại đường số 2, KCN Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, hoạt động chính là Coil Center – thương mại, sản xuất, gia công chế biến thép các loại với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm

CTCP Đầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC - sàn HOSE) thông qua điều chỉnh tổng vốn đầu tư vào công ty con.

Cụ thể, công ty dự kiến điều chỉnh giảm vốn đầu tư vào Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng sẽ giảm từ 200 tỷ đồng xuống còn 163,38 tỷ đồng, tức giảm 36,62 tỷ đồng. Trong đó, công ty sử dụng 50 tỷ đồng vốn góp và 113,38 tỷ đồng vốn huy động.

Được biết, tính tới cuối năm 2021, SMC sở hữu 100% vốn tại Công ty TNHH MTV SMC Đà Nẵng, đơn vị có vốn điều lệ 50 tỷ đồng, địa chỉ tại đường số 2, KCN Hòa Cẩm, Phường Hòa Thọ Tây, Quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng, hoạt động chính là Coil Center – thương mại, sản xuất, gia công chế biến thép các loại với công suất thiết kế 100.000 tấn/năm.

Trong quý I/2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 6.630 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, giá vốn hàng bán của Thép SMC trong giai đoạn này lại tăng tới 39%, khiến lợi nhuận gộp giảm 55% chỉ còn gần 194 tỷ đồng so với quý 1/2021.

Bên cạnh lợi nhuận gộp giảm, doanh thu tài chính của Thép SMC cũng giảm mạnh 40% do công ty không có khoản lãi từ bán chứng khoán, cổ tức được chia gần 18 tỷ đồng như cùng kỳ năm trước.

Cũng trong BCTC vừa mới công bố, Thép SMC cho biết trong kỳ sản lượng thép tiêu thụ trong quý 1 tăng 7%, doanh thu thuần tăng 31%. Tuy nhiên, giá vốn ở mức cao, biên lợi nhuận bình quân các mặt hàng hẹp khiến mức lợi nhuận sau thuế của Thép SMC giảm 63% so với cùng kỳ 2021, ở mức 80 tỷ đồng.

Được biết trong năm 2022, công ty CP Ðầu tư Thương mại SMC đặt mục tiêu doanh thu đạt 20.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 300 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 7% và 67% so với năm 2021.

Với kết quả kinh doanh trong quý 1/2022, Thép SMC đã thực hiện được 33% chỉ tiêu doanh thu và 27% mục tiêu lợi nhuận.

Tính đến hết cuối quý 1, hiện quy mô tài sản của Thép SMC đạt hơn 9,928 tỷ đồng, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó, tài sản chủ yếu nằm ở hàng tồn kho, tăng 20%; phải thu ngắn hạn, giảm 17%; tiền và các khoản tương đương tiền tăng gấp 2.3 lần.

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: