Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Ðầu tư Thương mại SMC (SMC) đặt kế hoạch lợi nhuận 300 tỷ đồng

Điểm đáng lưu ý, công ty công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 đạt 869 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận kế hoạch năm 2022 giảm mạnh lên tới 65,5%.

Công ty cổ phần Ðầu tư Thương mại SMC (mã chứng khoán SMC - sàn HOSE) công bố kế hoạch kinh doanh năm 2022 với sản lượng tiêu thụ thép các loại ở mức 1,25 triệu tấn và lợi nhuận sau thuế 300 tỷ đồng, lần lượt giảm 7% và tương đương mục tiêu đề ra trong năm nay.

Điểm đáng lưu ý, công ty công bố lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2021 đạt 869 tỷ đồng. Như vậy, nếu so với thực hiện trong 9 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận kế hoạch năm 2022 giảm mạnh lên tới 65,5%.

Xét về hoạt động kinh doanh, trong quý III/2021, SMC ghi nhận doanh thu đạt 4.140,7 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 128,8 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 28,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng nhẹ từ 5,3% lên 5,7%.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 7,4% so với cùng kỳ, tương ứng tăng thêm 16,2 tỷ đồng lên 234,5 tỷ đồng; doanh thu tài chính tăng 82,1%, tương ứng tăng 14,2 tỷ đồng lên 31,5 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 143,9% so với cùng kỳ, tương ứng tăng 25,9 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 43,2%, tương ứng giảm 43,9 tỷ đồng về 57,8 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty ghi nhận doanh thu đạt 15.162,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 869 tỷ đồng, lần lượt tăng 34,7% và 456% so với 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó, biên lợi nhuận gộp tăng từ 4,3% lên 9%. Như vậy, tốc độ tăng lợi nhuận và biên lợi nhuận gộp của công ty có dấu hiệu tăng chậm hơn so với giai đoạn 6 tháng đầu năm 2021.

Đầu tháng 12, công ty tạm hoãn tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 5%. Trước đó, công ty đã thống nhất phương án chi trả cổ tức đợt 1/2021 bằng cổ phiếu và tiền mặt, tổng tỷ lệ 10%. Trong tháng 11, SMC đã chi khoảng 30 tỷ đồng để thanh toán cổ tức tiền mặt theo tỷ lệ 5%. 

Hồ Quân
Theo KTDU

Từ khóa: