Sự kiện hot
10 tháng trước

Tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023

UBND tỉnh An Giang vừa phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở với mục tiêu đạt tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm trong năm 2023 trên địa bàn toàn tỉnh là 1.255.418 m2 sàn nhà ở, tương ứng khoảng 14.044 căn.

Bình Dương quy hoạch hơn 250ha đất dành cho nhà ở xã hội
Tỉnh An Giang phê duyệt kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023

Cụ thể, Nhà ở thương mại, khu đô thị, khu dân cư: Tổng diện tích sàn dự kiến hoàn thành khoảng: 120.386 m2 (chiếm tỷ lệ 10% tổng diện tích sàn nhà ở), tương ứng khoảng 1.109 căn. Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các dự án mới để có sản phẩm từ năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030.

Nhà ở xã hội: Tổng diện tích sàn dự kiến hoàn thành khoảng 5.600 m2 (chiếm tỷ lệ 2%), tương ứng khoảng 112 căn; trong đó diện tích sàn nhà ở xã hội cho thuê phấn đấu đạt 1.120 m2 sàn. Tiếp tục kêu gọi đầu tư phát triển các dự án mới để có sản phẩm từ năm 2024 nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân trong giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030. Diện tích sàn hoàn thành của hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng dự kiến: 1.129.433 m2 (chiếm tỷ lệ 90%), tương ứng khoảng 12.823 căn.

Bên cạnh đó, phấn đấu nhà ở riêng lẻ đạt 1.249.818 m2 sàn nhà ở thấp tầng, chiếm 99,5% diện tích sàn nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh. Nhà chung cư đạt 5.600 m2 sàn nhà ở chung cư, chiếm 0,5% diện tích sàn nhà ở tăng thêm trên địa bàn tỉnh. Diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh năm 2023 phấn đấu đạt 21,81 m2/người, trong đó tại khu vực đô thị là 23,3 m2/người, khu vực nông thôn là 21,05 m2/người.

Dự kiến diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh An Giang đến năm 2025 đạt 22,3 m2 sàn/người; trong đó khu vực đô thị là 25,3 m2 sàn/người, khu vực nông thôn là 20,8 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu: phấn đấu chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu đến năm 2025 đạt 10 m² sàn/người.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: