Sự kiện hot
7 tháng trước

Tỉnh Bình Thuận cung cấp thông tin dự án Hamubay Phan Thiết

Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Báo Đất Việt về việc trao đổi và cung cấp một số thông tin liên quan tới dự án Hamubay Phan Thiết.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (Sở KHĐT) tỉnh Bình Thuận, vào những năm trước 2009, khu vực ven biển phường Đức Long, TP Phan Thiết bị xâm thực, xói lở rất nặng nề, gây bức xúc và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đất đai, nhà cửa của nhân dân khu vực này. Cơ sở hạ tầng tại khu vực này không đảm bảo tiêu chí đô thị.

Sau khi khảo sát, đánh giá, UBND tỉnh Bình Thuận đã xác định mục tiêu giải quyết của khu vực này là: Xây kè lấn biển chống xâm thực, xói lở, kết hợp tạo quỹ đất; sắp xếp dân cư, ổn định đời sống nhân dân, góp phần chỉnh trang đô thị của TP Phan Thiết. Đồng thời giao các sở, ngành, UBND TP Phan Thiết khẩn trương nghiên cứu, xây dựng các phương án để triển khai thực hiện.

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Trường Phúc Hải (Công ty Trường Phúc Hải) đã đề xuất được tự bỏ vốn nghiên cứu, khảo sát lập cụ thể phương án bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng, phương án quy hoạch xây dựng, phương án tài chính, đề xuất phương án sử dụng đất của dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long.

Tinh Binh Thuan cung cap thong tin du an Hamubay Phan Thiet
Phối cảnh dự án Hamubay Phan Thiết

Qua một thời gian, nhiều lần xây dựng, đánh giá các phương án nhằm đạt được các mục tiêu đã đặt ra. Sau khi báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bình Thuận thống nhất chủ trương giao cho Công ty Trường Phúc Hải làm chủ đầu tư dự án này tại Công văn số 1802/UBND-ĐTQH ngày 8/6/2015 và đồng ý về chủ trương diện tích dự án khoảng 1.229.024,17m2 tại Công văn số 434/UBND- ĐTQH ngày 10/2/2017.

Đến nay, dự án đã được UBND tỉnh Bình Thuận cấp Quyết định chủ trương đầu tư số 1017/QĐ-UBND ngày 17/4/2017 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 668/QĐ-UBND ngày 12/3/2019. Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1909/QĐ-UBND ngày 7/7/2017; Phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND ngày 10/7/2017 và điều chỉnh tại Quyết định số 2824/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 cho Công ty Trường Phúc Hải để thực hiện dự án.

Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận cũng cho biết, theo quy định tại Điểm e, Khoản 4, Điều 9 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ thì kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện (bao gồm TP Phan Thiết) phải được phê duyệt hàng năm. Hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2017 UBND TP Phan Thiết nộp vào tháng 1/2017, thông qua Hội dồng thẩm định yêu cầu chỉnh sửa, nên đến tháng 3/2017 UBND TP Phan Thiết mới hoàn chỉnh nộp lại và Sở TMNT đã trình UBND tỉnh phê duyệt vào ngày 22/3/2017; Đây là quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cho toàn TP Phan Thiết, không trực tiếp liên quan đến trình tự thủ tục giải quyết hồ sơ đầu tư, đất đai của Công ty Trường Phúc Hải.

Hồ sơ thẩm định nhu cầu sử dụng đất của Công ty Trường Phúc Hải nộp vào ngày 2/3/2017, Sở TNMT đã giao Chi cục Quản lý đất đai thẩm định theo quy định. Đến này 23/3/2017 Chi cục Quản lý đất đai đã chủ trì mời các sở ban ngành và địa phương kiểm tra thực địa và tham mưu Sở TNMT tại Công văn số 1153/STNMT-CCQLĐĐ ngày 28/3/2017 thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty Trường Phúc Hải là đúng với Quy định pháp luật đất đai năm 2013. Quá trình giải quyết hồ sơ thẩm định nêu trên là 26 ngày. Ngoài ra thời gian giải quyết hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cũng khoảng 6 tháng.

Tinh Binh Thuan cung cap thong tin du an Hamubay Phan Thiet
Hình ảnh thực tế tại dự án. Ảnh chụp ngày 10/9/2020

Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận cũng đưa ra 4 căn cứ để không đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất dự án. Cụ thể, là dự án đã được lựa chọn chủ đầu tư trước ngày 1/7/2014 thì không phải đấu giá quyền sử dụng đất. 

Dự án này đến thời điểm hiện nay mới chỉ được UBND tỉnh Bình Thuận giao đất, cho thuê mặt nước biển (đợt 1) với diện tích khoảng 26,99ha để làm kè và lấn biển theo dự án được duyệt, căn cứ khoản 2, Điều 9, Luật đất đai năm 2013 thì việc lấn biển thuộc trường hợp Nhà nước khuyến khích thực hiện việc đầu tư vào đất đai.

Diện tích khoảng 26,99ha hiện trạng chỉ là mặt nước biển, nên không thuộc quỹ đất đấu giá… và không đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất được theo Điều 119 Luật Đất đai năm 2013.

Cũng theo Sở KHĐT tỉnh Bình Thuận, do diện tích mặt nước biển chiếm tỷ lệ dưới 50% diện tích dự án nên không thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại Điều 70 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 2/5/2015 (được sửa đổi tại Khoản 9 Điều 1 Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/1/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận).

Hiện UBND TP Phan Thiết đang thực hiện thủ tục thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng đối với diện tích các hộ gia đình, cá nhân tổ chức có đất trong dự án, Công ty Trường Phúc Hải ứng tiền bồi thường để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai hiện hành.

Được biết, ngày 9/9/2020 khoảng 200 hộ dân tại thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành, TP Phan Thiết đã được mời tới Nhà văn hoá thôn Tiến Đức để “Phối hợp giao các thông báo thu hồi đất của các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đất nằm trong dự án Lấn biển, bố trí sắp xếp lại dân cư và chỉnh trang đô thị phường Đức Long”. Tuy nhiên buổi làm việc đã không đạt được kết quả do người dân không đồng tình.

Ngày 10/9/2020, Phóng viên Báo Đất Việt cũng đã liên hệ với UBND tỉnh Bình Thuận để xác minh thông tin về một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, trong đó có dự án Hamubay Phan Thiết.

Ngày 14/9/2020 Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận đã có công văn số 4257/VP-KGVXNV về việc Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận giao các Sở TNMT, Sở KHĐT và Sở Xây dựng tỉnh Bình Thuận theo chức năng nhiệm vụ được giao, nghiên cứu các nội dung do Báo Đất Việt đề nghị để chủ động cung cấp hoặc phối hợp cung cấp thông tin theo đúng quy định.

Quang Tuấn

Theo Đất Việt

Từ khóa: