Sự kiện hot
11 tháng trước

TNC chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20%

Với 19,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 38,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán từ ngày 5/11.

CTCP Cao su Thống Nhất (mã chứng khoán TNC - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020.

Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng với mỗi một cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 22/10.

Với 19,25 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi 38,5 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán từ ngày 5/11.

Năm 2020, Công ty đã tiêu thụ được 1.069,03 tấn cao su SVR 3L và 93,46 tấn mủ cao su tạp. Giá bán cao su SVR 3L bình quân 32 triệu đồng/tấn, giá bán mủ tạp 12,3 triệu đồng/tấn, giá bán chuối bình quân 6 triệu đồng/tấn.

Kết quả, tổng doanh thu Công ty năm qua đạt 118,1 tỷ đồng, tăng 10,48% so với năm 2019 và hoàn thành 97,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 54,9 tỷ đồng, tăng 44,25% và vượt 3,6% kế hoạch năm. Do đó, Công ty dự tính chi trả cổ tức tỷ lệ 20% thay vì 9% như kế hoạch.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của Cao su Thống Nhất đạt 384 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả còn hơn 39 tỷ đồng. Lợi nhuận chưa phân phối còn 56,7 tỷ đồng. EPS đạt 2.425 đồng.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: