Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TNS Holdings (TN1) trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và tiền mặt

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings đưa ra phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và cổ phiếu, tổng tỷ lệ 50%

CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings (mã chứng khoán TN1 - sàn HOSE) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu và tiền mặt.

Cụ thể, doanh nghiệp đưa ra phương án trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). 

Với hơn 23,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ phải chi khoảng 11,67 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Thời gian thanh toán vào ngày 11/8, ngày chốt danh sách vào ngày 26/7.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 45 cổ phiếu mới). Số lương cổ phiếu dự kiến phát hành là hơn 10,5 triệu cổ phiếu.

Công ty cho biết, nguồn vốn thực hiện chia cổ tức là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến cuối năm 2020. Theo BCTC kiểm toán 2020, tính đến cuối năm 2020, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của TNS Holdings là hơn 235 tỷ đồng, ngoài ra thặng dư vốn cổ phần 167,48 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển 9,15 tỷ đồng.

Trong quí 1/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt khoảng 164 tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế đạt 20,7 tỷ đồng, giảm hơn 20,3%. Như vậy, quý đầu năm, Công ty đã hoàn thành 20,5% kế hoạch doanh thu và 18,8% kế hoạch lợi nhuận năm.

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, Công ty đã thông qua chỉ tiêu doanh thu thuần đạt 800 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 110 tỷ đồng. Ngoài ra, Công ty dự kiến mức cổ tức năm nay là 30%.

Hà My
Theo KTDU

Từ khóa: