Sự kiện hot
4 năm trước

Tổng công ty Xây dựng số 1: Hàng loạt khoản đầu tư kém hiệu quả, mất vốn nhà nước

Báo cáo kiểm toán cho thấy một loạt khoản đầu tư của Tổng công ty Xây dựng số 1 vào các công ty con, công ty liên doanh – liên kết, các đơn vị khác là kém hiệu quả và không bảo toàn được vốn nhà nước.

Đầu tư vào công ty con, công ty liên doanh đều xuất hiện tình trạng thua lỗ

Kiểm toán Nhà nước mới đây đã có “báo cáo tài chính các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016 của Tổng công ty Xây dựng số 1 - TNHH MTV (nay là Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP)”.

Theo báo cáo, tính đến cuối tháng 10/2016, Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 đã đầu tư dài hạn 1.152 tỷ đồng (bằng 15,04% tổng tài sản). Trong đó, đầu tư vào các công ty con 406 tỷ đồng, đầu tư các công ty liên doanh – liên kết 679 tỷ đồng, đầu tư góp vốn vào các đơn vị khác 66,8 tỷ đồng.

Đánh giá về hiệu quả các khoản đầu tư vào công ty con, Kiểm toán Nhà nước cho biết trong giai đoạn 1/1 - 31/10/2016, có 1/5 công ty kinh doanh lỗ hơn 15,7 tỷ đồng (là Công ty Cổ phần Xây dựng số Một – Việt Hưng).

tong cong ty xay dung so 1 hang loat khoan dau tu kem hieu qua mat von nha nuoc
Ảnh minh họa.

Lũy kế đến 31/10/2016, có 2/5 công ty có lỗ lũy kế là Công ty Cổ phần Xây dựng số Một – Việt Hưng (lỗ 14,9 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư 40 tỷ đồng) và Công ty TNHH Bê tông đúc sẵn VINA-PSMC (lỗ 7,6 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư 48 tỷ đồng).

Đối với các khoản đầu tư vào công ty liên doanh - liên kết, Kiểm toán Nhà nước cho hay trong giai đoạn 1/1 – 31/10/2016, có 4/11 công ty kinh doanh thua lỗ, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư, Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Phúc Đức, Công ty Cổ phần Xây dựng số Một – Việt Tổng, Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung.

Luỹ kế đến 31/10/2016, có 5 công ty kinh doanh thua lỗ, gồm: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Vật tư (lỗ luỹ kế 216,7 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Phúc Đức (lỗ luỹ kế 4,5 tỷ đồng/vốn đầu tư 150 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xây dựng số Một - Việt Tổng (lỗ luỹ kế 49 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư 6,8 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Xây dựng và Khai thác vật liệu xây dựng Miền Trung (lỗ lũy kế 46 tỷ đồng/tổng vốn đầu tư 16,6 tỷ đồng), Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hoà (lỗ luỹ kế 73,3 tỷ đồng/ tổng vốn đầu tư 45 tỷ đồng).

Ngoài ra có 1 công ty không hoạt động là Công ty Liên doanh Lenex với tổng số vốn đầu tư 12,6 tỷ đồng. Được biết công ty này kinh doanh thua lỗ, ngừng hoạt động từ năm 2012 và Tổng công ty Xây dựng số 1 đã ghi giảm toàn bộ giá trị khoản đầu tư khi chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần.

Đối với khoản đầu tư góp vốn vào 4 đơn vị khác, Kiểm toán Nhà nước cho biết năm 2016 có 1 công ty kinh doanh thua lỗ là Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ Túy Loan (doanh nghiệp dự án BT đang thực hiện dự án, lỗ lũy kế đến 31/10/2016 là 62,6 tỷ đồng/vốn đầu tư 174,7 tỷ đồng.

Không bảo toàn được vốn nhà nước

Đánh giá về tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động đầu tư của Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng số 1 vào 4 công ty liên kết được chọn kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước cho biết có 2 đơn vị mà Tổng công ty không bảo toàn được vốn nhà nước.

Một là Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (vốn góp của Tổng công ty chiếm 36,17% vốn điều lệ). Tính đến 31/12/2016, Công ty lỗ lũy kế 411,8 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 210,6 tỷ đồng.

Hai là Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa (vốn góp của Tổng công ty chiếm 40,92% vốn điều lệ). Tính đến 31/12/2016, Công ty lỗ lũy kế 75,2 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 27,4 tỷ đồng. Nếu trích lập dự phòng đầy đủ nợ phải thu ngắn hạn khó đòi theo Thông tư 228/2009 của Bộ Tài chính thì lỗ lũy kế tăng thêm 19,7 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu âm 47,15 tỷ đồng.

Đánh giá về hiệu quả hoạt động đầu tư dài hạn của các công ty con, Kiểm toán Nhà nước cho hay tại Công ty Cổ phần Xây dựng số Một – Việt Hưng, tính đến 31/10/2016, đơn vị thực hiện đầu tư 2 dự án với tổng giá trị 5,9 tỷ đồng. Trong đó một công ty chưa đi vào hoạt động, 1 công ty kinh doanh thua lỗ. Tựu trung, hoạt động đầu tư tài chính không hiệu quả.

Còn tại Công ty Cổ phần Xây dựng số Một – Việt Quang, tính đến nay 31/10/2016, đơn vị thực hiện đầu tư vào 3 công ty với tổng số vốn đầu tư là 2,47 tỷ đồng. Trong đó, có 2 công ty có kết quả kinh doanh lỗ (Công ty Cổ phần Xây dựng số Một – Việt Hưng và Công ty Cổ phần Đầu tư Nhân Phúc Đức). Tựu trung, hiệu quả đầu tư tài chính không cao.

TheoVietnambiz

Từ khóa: