Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TP Đà Nẵng đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ

UBND TP Đà Nẵng đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp hỗ trợ. Cùng với công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, công nghiệp hỗ trợ sẽ trở thành ba trụ cột phát triển ngành công nghiệp của TP.

Covid-19 bùng phát, PMI tháng 5 giảm xuống 53,1 điểm - Nhịp sống kinh tế  Việt Nam & Thế giới
Ảnh minh họa.

Trong giai đoạn 2011-2021, quy mô giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp TP tăng bình quân 5,67%/năm, trong đó, giai đoạn 2011-2015 đạt 10,7%/năm; tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp vào cơ cấu GRDP TP ngày càng tăng từ 14,6% năm 2011 lên 14,95% năm 2021.

Ngành công nghiệp TP giải quyết khoảng 30,5% việc làm toàn TP giai đoạn 2011-2015 và khoảng 26 - 27% trong giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, sự phát triển của ngành công nghiệp TP thời gian quan vẫn còn nhiều hạn chế như: quy mô ngành còn nhỏ, chưa có đột phá; công nghiệp chủ lực còn non kém; thu hút công nghệ cao chưa đạt kỳ vọng; tốc độ đổi mới, chuyển giao công nghệ còn chậm; công nghiệp hỗ trợ còn vướng nhiều điểm nghẽn; quy hoạch phát triển hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp chưa đáp ứng nhu cầu về quỹ đất và mặt bằng sản xuất, v.v…

Theo đó. để ngành công nghiệp TP phát triển, UBND TP đề xuất Bộ Công Thương thành lập Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển công nghiệp vùng tại TP Đà Nẵng; kết nối để các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ của TP Đà Nẵng tiếp cận và trở thành nhà cung cấp sản phẩm cho các tập đoàn và doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước, kết nối dữ liệu về công nghiệp hỗ trợ của TP với cơ sở dữ liệu công nghiệp hỗ trợ quốc gia; quan tâm tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển cụm công nghiệp, khu phụ trợ khu công nghệ cao; tạo điều kiện để TP tham gia các đoàn công tác của Bộ Công Thương ra nước ngoài để xúc tiến thu hút đầu tư về công nghiệp cũng như xúc tiến thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp TP, đặc biệt là thu hút đầu tư vào các khu công nghệ cao, khu công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; hỗ trợ đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho ngành công nghiệp; tiếp tục quan tâm, hỗ trợ TP đẩy mạnh công tác khuyến công, trong đó ưu tiên đẩy mạnh hoạt động sản xuất sạch hơn…

Được biết, tính tới hiện tại Đà Nẵng đã thu hút được 130 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 2 tỉ USD. Thành phố này hiện có khoảng 110 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, trong đó các doanh nghiệp FDI đa số đã tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu và khu vực.

Mục tiêu của Đà Nẵng là thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ tăng về số lượng, có khả năng tạo ra sản phẩm có tính cạnh tranh cao, tập trung vào các sản phẩm linh kiện, phụ tùng, vật liệu, thiết bị hỗ trợ chuyên dụng, phần mềm, đáp ứng nhu cầu các ngành công nghiệp. 

Đà Nẵng hướng tới thu hút các công ty, tập đoàn đa quốc gia đầu tư sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh vào thành phố để dẫn dắt, chuyển giao công nghệ, tạo động lực phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Ngoài ra, Thành phố Đà Nẵng cũng ban hành Nghị quyết quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ và Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2022-2025, nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự phát triển của công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố.

Tiến Hoàng/KTDU

Từ khóa: