Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TP HCM điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 khu kế cận đô thị Thủ Thiêm để bán đấu giá 30 ha đất

TP HCM giao UBND TP Thủ Đức hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận đô thị Thủ Thiêm, trình thẩm định chậm nhất cuối tháng 6.

khu-do-thi-moi-thu-thiem-tren-6737-6485-

TP HCM dự kiến điều chỉnh quy hoạch để bán đấu giá 30 ha đất kế cận đô thị Thủ Thiêm. Ảnh: Quỳnh Trần

UBND TP HCM đồng ý điều chỉnh phân bổ quy mô dân số trong Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm (296 ha), phường An Khánh, An Phú, TP Thủ Đức. Thành phố giao UBND TP Thủ Đức khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị chỉnh trang này, trình Sở Quy hoạch Kiến trúc thẩm định chậm nhất cuối tháng 6, trình UBND TP phê duyệt theo quy định. Việc điều chỉnh này làm cơ sở phục vụ công tác tổ chức bán đấu giá khu đất hơn 30 ha,  phường An Khánh, TP Thủ Đức theo quy định.

UBND TP đồng ý chủ trương cho phép UBND TP Thủ Đức tiến hành lập điều chỉnh tổng thể đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị chỉnh trang kế cận Khu đô thị mới Thủ Thiêm sau khi làm nhiệm vụ quy hoạch chung TP Thủ Đức được phê duyệt. 

TP HCM cũng đồng ý chủ trương cho phép TP Thủ Đức lập điều chỉnh quy hoạch 1/2.000 tại các khu vực quy hoạch không còn khả thi, các khu vực có ý nghĩa quan trọng, có điều kiện động lực phát triển; tránh làm ách tắc các dự án đầu tư phát triển cũng như giải quyết hồ sơ cho người dân theo một số nguyên tắc nhất định. 

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch, nhưng phân bổ cân đối được quy mô dân số trong đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 hoặc quy mô dân số quy hoạch không tăng trưởng thì TP Thủ Đức phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc tổ chức lập, trình thẩm định, duyệt điều chỉnh quy hoạch tại các khu vực nêu trên. 

Đối với các khu vực có nhu cầu điều chỉnh lớn, cần quy mô dân số nhiều, thay đổi cơ cấu, quy hoạch sử dụng đất tại các đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 được duyệt, UBND TP Thủ Đức căn cứ quy mô dân số, định hướng nhiệm vụ quy hoạch chung đã trình Bộ xây dựng thẩm định, tiến hành nghiên cứu và lập điều chỉnh quy hoạch song song công tác lập đồ án quy hoạch chung TP Thủ Đức, báo cáo UBND TP xem xét quyết định đối với từng trường hợp cụ thể. 

Lê Xuân
Theo Người đồng hành

Từ khóa: