Sự kiện hot
7 tháng trước

TP.HCM dự kiến năm 2030 sẽ phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

Theo đề án xây dựng chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030, TP.HCM dự kiến phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 160.000 căn hộ diện tích tối thiểu.

nha-gia-re-o-tp-hcm-khong-con-45-.2542

(Ảnh: Internet)

Sở Xây dựng TP.HCM trình UBND thành phố về việc phê duyệt đề án xây dựng Chương trình phát triển nhà ở TP.HCM giai đoạn 2021 - 2030.

Theo đề án, thành phố đặt mục tiêu giai đoạn 2021-2030 đạt 295 triệu m2 sàn nhà vào năm 2030, diện tích nhà ở bình quân đầu người 26,5 m2/người (dự kiến quy mô dân số toàn thành phố vào cuối năm 2030 khoảng 11,1 triệu người).

Ngoài ra, giai đoạn 2021-2030 dự kiến phát triển khoảng 4 triệu m2 sàn nhà ở xã hội, tương đương khoảng 160.000 căn hộ diện tích tối thiểu. Trong đó, giai đoạn 2021-2025 phát triển khoảng 1,8 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026-2030 phát triển khoảng 2,2 triệu m2 sàn. Để thực hiện được điều này, thành phố sẽ yêu cầu các doanh nghiệp có dự án quy mô trên 10 ha cần dành 20% diện tích xây dựng nhà ở xã hội. Ngoài ra, ưu tiên sử dụng các quỹ đất nhà nước để phát triển nhóm nhà ở này.

Với nhà ở thương mại, giai đoạn 2021-2030 dự kiến phát triển 45,2 triệu m2 sàn. Trong đó, giai đoạn 2021 - 2025 phát triển 19,7 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026 - 2030 phát triển 25,5 triệu m2 sàn. Theo đó, thành phố sẽ ban hành các cơ chế tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút, hỗ trợ tài chính nhằm tăng tính khả thi, đẩy mạnh việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng phát triển nhà ở theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Đồng thời, bổ sung vào danh mục các dự án kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP của thành phố với loại hình nhà ở này.

Trong khi đó, nhà ở riêng lẻ do dân tự xây, giai đoạn 2021-2030 dự kiến phát triển 59,2 triệu m2 sàn. Trong đó, năm 2021-2025 là 29,2 triệu m2 sàn và giai đoạn 2026-2030 là 30 triệu m2 sàn.

Nhân Tâm
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: