Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

TP.HCM lên kế hoạch ‘gỡ vướng’ cho 63 dự án nhà ở thương mại

Sở Xây dựng TP.HCM vừa hoàn chỉnh dự thảo gửi UBND TP và đưa ra kế hoạch tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản (BĐS). Nằm trong kế hoạch này có 63 dự án nhà ở thương mại đều là những dự án có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Theo đó, những nội dung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp BĐS gồm 8 nhóm vấn đề, trọng tâm là cách hiểu và vận dụng quy định quyền sử dụng đất ở hợp pháp khi thực hiện thủ tục công nhận chủ đầu tư dự án nhà ở.

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, từ tháng 12/2015, thời điểm Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở có hiệu lực, UBND TP đã chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

Các dự án này được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt. Trong đó, 3 dự án đã có văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở, chiếm tỷ lệ 4,8%; 2 dự án đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi thực hiện giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng nhà ở, chiếm tỷ lệ 3,2%.

IMG_1441

Hiện tại TP.HCM có 63 dự nhà ở thương mại đang gặp 'khó' cần được tháo gỡ.

Về tiến độ, 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực thi hành (chiếm 71,4%); 11 dự án đã được chấp thuận đầu tư (chiếm 17,5%), trong đó 1 dự án đã được cấp giấy chứng nhận, 1 dự án đã thực hiện nghĩa vụ tài chính, 3 dự án đã ban hành quyết định thu hồi, giao đất chuyển mục đích sử dụng đất…

Theo Sở Xây dựng TP.HCM, để tháo gỡ kịp thời vướng mắc, giúp doanh nghiệp BĐS có cơ sở hoàn tất các thủ tục đầu tư và triển khai dự án, Sở Xây dựng có văn bản trình để UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phương án “có quyền sử dụng đất ở hợp pháp”.

Cụ thể, “diện tích đất có nguồn gốc do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng, nếu đã được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt, hoặc đã có văn bản của cơ quan thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để triển khai dự án xây dựng nhà ở, hoặc đã được ghi trong quyết định thu hồi đất khi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở, thì được coi là đất ở”.

Nếu được chấp thuận phương án như vậy, UBND TP.HCM kiến nghị làm lại thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, công nhận chủ đầu tư theo quy định của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ đối với 45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực. TP sẽ hướng dẫn doanh nghiệp tiến hành các thủ tục đầu tư đối với 18 dự án còn lại.

Trong trường hợp Thủ tướng Chính phủ không chấp thuận đề xuất trên, nhà đầu tư sẽ thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư đối với 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, 7 dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và 6 dự án đã chấp thuận đầu tư, nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất).

Với 5 dự án còn lại, trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, thì phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.

Cũng theo Sở Xây dựng TP.HCM, việc này sẽ phát sinh yêu cầu về bồi thường Nhà nước hoặc khiếu nại của chủ đầu tư. Do đó, UBND TP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hoàn tất các thủ tục đầu tư tiếp theo và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Kỳ Phong
Theo Nhà đầu tư

Từ khóa: