Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Transimex đặt kế hoạch năm 2021 đạt 3.315 tỷ đồng doanh thu

Năm 2021, HĐQT trình phương án mục tiêu doanh thu 3.315 tỷ đồng, giảm 3%; lãi trước thuế 425 tỷ đồng, tăng 20%. Tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 20%.

Transimex đặt kế hoạch năm 2021 đạt 3.315 tỷ đồng doanh thu  - Ảnh 1

HĐQT Transimex (HoSE: TMS) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, doanh nghiệp dự kiến trình phương án chia cổ tức năm 2020 tỷ lệ 20% vốn điều lệ, trong đó 5% tiền mặt và 15% cổ phiếu.

Do ảnh hưởng nhiều từ dịch bệnh khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, năm 2020 doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu 3.418 tỷ đồng, tăng 46% và vượt 50% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế 354 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và thực hiện 96% kế hoạch năm.

Doanh nghiệp lý giải lợi nhuận không vượt kế hoạch là do chưa hoàn tất chuyển nhượng Công ty TNHH MTV trung tâm phân phối Transimex.

Năm 2021, HĐQT trình phương án mục tiêu doanh thu 3.315 tỷ đồng, giảm 3%; lãi trước thuế 425 tỷ đồng, tăng 20%. Tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 20%.

Chiến lược của đơn vị năm 2021 là tiếp tục phát triển logistics xanh và hoàn thiện chuỗi cung ứng dịch vụ logistics mở rộng địa bàn trên phạm vi cả nước, tập trung đầu tư vào ngành nghề cối lõi của công ty.

Ban lãnh đạo cho biết kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 đã thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 15% số cổ phiếu đang lưu hành. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, việc tiếp xúc với các nhà đầu tư, nhất là nhà đầu tư nước ngoài có phần hạn chế. Dù vậy, phương án phát hành riêng lẻ vẫn khả thi và là kênh tiềm năng để huy động vốn cho các kế hoạch đầu tư phát triển của công ty.

Theo đó, tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, HĐQT tiếp tục trình phương án chào bán riêng lẻ trong năm 2021 và 2022. Cùng với đó, doanh nghiệp sẽ tiếp tục thực hiện chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi, tiến hành chào bán trong 1 đợt thay cho 2 đợt theo phương án trước đó.

Transimex cũng bổ sung một số ngành nghề cho phù hợp với định hướng mở rộng cung cấp dịch vụ dây chuyền cắt thịt đông lạnh tại kho lạnh trung tâm kho cảng ICD, mở rộng hoạt động lưu trữ, bảo quản và phân phối hàng hóa là dược phẩm.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: