Sự kiện hot
Tag
10 kết quả

Tin tức về "Transimex"

3 năm trước

Transimex chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Tổng khối lượng phát hành thêm là 12,2 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 để trả cổ tức cho cổ đông. Tại 31/12/2020, công ty có gần 918,6 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 134 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 350 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

3 năm trước

Transimex chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%

Tổng khối lượng phát hành thêm là 12,2 triệu cổ phiếu. Doanh nghiệp sẽ sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 để trả cổ tức cho cổ đông. Tại 31/12/2020, công ty có gần 918,6 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; 134 tỷ quỹ đầu tư phát triển và 350 tỷ thặng dư vốn cổ phần.

2 năm trước

Transimex (TMS) chuẩn bị mua hơn 15 triệu cổ phiếu MPC mệnh giá 10.000 đồng

TMS dự kiến sẽ mua hơn 15,6 triệu cổ phiếu MPC mệnh giá 10.000 đồng/CP, chiếm tỷ lệ 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Tổng giá trị dự kiến là hơn 15,6 tỷ đồng.

2 năm trước

Transimex (TMS) chuẩn bị mua hơn 15 triệu cổ phiếu MPC mệnh giá 10.000 đồng

TMS dự kiến sẽ mua hơn 15,6 triệu cổ phiếu MPC mệnh giá 10.000 đồng/CP, chiếm tỷ lệ 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty. Tổng giá trị dự kiến là hơn 15,6 tỷ đồng.

3 năm trước

Transimex đặt kế hoạch năm 2021 đạt 3.315 tỷ đồng doanh thu

Năm 2021, HĐQT trình phương án mục tiêu doanh thu 3.315 tỷ đồng, giảm 3%; lãi trước thuế 425 tỷ đồng, tăng 20%. Tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 20%.

3 năm trước

Transimex đặt kế hoạch năm 2021 đạt 3.315 tỷ đồng doanh thu

Năm 2021, HĐQT trình phương án mục tiêu doanh thu 3.315 tỷ đồng, giảm 3%; lãi trước thuế 425 tỷ đồng, tăng 20%. Tỷ lệ cổ tức duy trì ở mức 20%.

2 năm trước

Transimex (TMS) báo lãi sau thuế tăng gần gấp 3 lần do doanh thu tài chính tăng đột biến

Năm 2022, Transimex mục tiêu đạt 3.455 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc quý I, doanh nghiệp đã đạt 48% kế hoạch doanh thu và gần 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

2 năm trước

Transimex (TMS) báo lãi sau thuế tăng gần gấp 3 lần do doanh thu tài chính tăng đột biến

Năm 2022, Transimex mục tiêu đạt 3.455 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 432 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy kết thúc quý I, doanh nghiệp đã đạt 48% kế hoạch doanh thu và gần 61% kế hoạch lợi nhuận năm.

7 tháng trước

Quý 3/2023 Transimex (TMS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 664 tỷ đồng

CTCP Transimex (HOSE: TMS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần ghi nhận đạt hơn 664 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm mạnh 58% còn 49,5 tỷ đồng.

7 tháng trước

Quý 3/2023 Transimex (TMS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 664 tỷ đồng

CTCP Transimex (HOSE: TMS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 3/2023 với doanh thu thuần ghi nhận đạt hơn 664 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế giảm mạnh 58% còn 49,5 tỷ đồng.