Sự kiện hot
khoảng 1 năm trước

Tuyên Quang: Công nhận 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa có quyết định công nhận 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Cụ thể, có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Tràng Đà, Lưỡng Vượng  (TP Tuyên Quang); Hoàng Khai (Yên Sơn); Sơn Nam (Sơn Dương); Vinh Quang (Chiêm Hóa); Bình Xa (Hàm Yên); có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu là Thái Bình (Yên Sơn).

Trong đợt này, UBND tỉnh Tuyên Quang cũng quyết định công nhận 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Hợp Thành, Tú Thịnh (Sơn Dương); Thái Sơn, Tân Thành  (Hàm Yên); Thổ Bình (Lâm Bình); Phú Thịnh, Tân Long (Yên Sơn); Tân An (Chiêm Hóa). Các huyện, thành phố tổ chức lễ công bố quyết định công nhận trong thời gian thích hợp đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Ánh Tuyết

Theo KTĐU

Từ khóa: