Sự kiện hot
11 năm trước

Vicem ước lỗ 220 tỷ đồng trong 9 tháng

Nguyên nhân lỗ do chi phí đầu vào như giá điện, xăng, than... cũng như chi phí tài chính tăng cao.

 Nguyên nhân lỗ do chi phí đầu vào như giá điện, xăng, than... cũng như chi phí tài chính tăng cao.

Vicem ước lỗ 220 tỷ đồng trong 9 tháng


Tổng công ty xi măng Việt Nam (Vicem) công bố kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm.

9 tháng đầu năm, sản lượng sản xuất clinker đạt 10,7 triệu tấn, tăng 16,6% so với cùng kỳ và hoàn thành 74% kế hoạch năm. Sản lượng xi măng bột đạt hơn 12 triệu tấn, giảm 6% so với cùng kỳ 2010.

Tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 13,7 triệu tấn, bằng 67% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ. Trong đó, tiêu thụ nội địa đạt 12,9 triệu tấn, xuất khẩu đạt 881 nghìn tấn. Lượng tiêu thụ xi măng của Vicem chiếm 33,9% thị phần xi măng cả nước trong 9 tháng.

Tính đến 30/9, tổng sản phẩm tồn kho của Vicem là 1,77 triệu tấn, trong đó tồn 1,39 triệu tấn clinker và 0,33 triệu tấn xi măng bột. 

Tuy nhiên, theo Vicem, chi phí tài chính 9 tháng tăng cao đồng thời các dự án mới của Vicem đi vào hoạt động từ năm 2010 và 2011 phải thực hiện trả nợ vốn vay đầu tư. Do đó, Vicem ước lỗ trước thuế là 220 tỷ đồng.

Chi phí vật tư đầu vào tăng cao (giá xăng tăng từ 32% - 43%; điện tăng 15,28%; đặc biệt than tăng 88%), lãi suất vay tăng đến 19% - 21,5% cũng làm tăng giá thành sản xuất và giảm lợi nhuận của các đơn vị thành viên cũng như của toàn Vicem.

Trong quý IV, công ty đặt mục tiêu sản xuất 3,7 triệu tấn clinker, xi măng hơn 6,9 triệu tấn và tiêu thụ được 6,9 tấn sản phẩm.

Phạm Tiệp
Theo DVT

Từ khóa: