Sự kiện hot
6 tháng trước

Vicostone dự chi 320 tỷ đồng tạm ứng cổ tức lần 2/2021

Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ phải chi 320 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/12/2021.

CTCP Vicostone (VCS – sàn HNX) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về phương án tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2021.

Theo đó, doanh nghiệp dự kiến sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, tương ứng với mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận về 2.000 đồng. Thời gian chốt danh sách vào ngày 10/12.

Với 160 triệu cổ phiếu đang niêm yết và lưu hành, Vicostone sẽ phải chi 320 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Thời gian thanh toán dự kiến từ ngày 24/12/2021.

Trong quý 3/2021, VCS ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ; Chi phí giá vốn có mức tăng tương đương là 22% nên lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 679 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ.

Trong quý 3, Vicostone ghi nhận doanh thu tài chính tăng lên hơn 12 tỷ đồng, còn chi phí tài chính đạt 31 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, trong đó hơn 14 tỷ đồng là chi phí lãi vay.

Khấu trừ đi các khoản chi phí liên quan, Vicostone báo lãi sau thuế quý 3 đạt 485 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 20% so với quý 3 năm ngoái. Như vậy, số lãi này đã vượt qua mức 465 tỷ đồng trong quý 4/2020, xác lập kỷ lục lợi nhuận ròng theo quý trong lịch sử hoạt động của doanh nghiệp.

Phía doanh nghiệp cho biết, mặc dụ dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trong quý 3 gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng, tuy nhiên Vicostone đã thích ứng nhanh và chủ động vượt qua nghịch cảnh.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu thuần đạt 5.206 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế ghi nhận mức tăng 35% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 1.304 tỷ đồng. So với kế hoạch đề ra, doanh nghiệp đã hoàn thành 77% mục tiêu doanh thu và hơn 80% chỉ tiêu lợi nhuận sau 9 tháng.

Tổng tài sản của VCS tại cuối quý 3 đạt hơn 6.884 tỷ đồng, tăng 829 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó tiền mặt tăng mạnh 563 tỷ đồng lên gần 808 tỷ đồng; khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cũng tăng 409 tỷ đồng lên gần 2.340 tỷ đồng. Mặt khác, hàng tồn kho giảm 139 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm xuống còn gần 1.879 tỷ đồng.

Nợ phải trả đạt 2.158 tỷ đồng, trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 1.525 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 160 tỷ đồng. Tại thời điểm 30/9/2021, Vicostone ghi nhận còn 3.019 ỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Lan Anh
Theo KTDU

Từ khóa: